Niedziela Miłosierdzia Bożego
1. W dniu dzisiejszym, na zakończenie oktawy Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, oddajemy hołd uwielbienia Chrystusowi w tajemnicy Jego Miłosierdzia wobec Ludu Bożego. Wszystkie nasze troski i sprawy polećmy Jezusowi Miłosiernemu. O godz. 1500 – w godzinie Miłosierdzia Bożego – w naszych domach pomódlmy się koronką do Miłosierdzia Bożego.
2. W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski.
3. W sobotę, 25 kwietnia, będziemy przeżywać święto Marka Ewangelisty. Tradycyjnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Warto, abyśmy wszyscy szczególnie tego dnia prosili w intencji pracujących na roli i o pomyślne zbiory. W obliczu panującej suszy prośmy o deszcz.
4. Według nowego rozporządzenia, od 20 kwietnia br. obowiązują nowe zasady sprawowania kultu Bożego. Na 15 m2 powierzchni kościoła przypada jeden wierny. W każdej Mszy św. w naszej świątyni może więc uczestniczyć 28 osób. Proszę, by dać pierwszeństwo osobom, które zamówiły intencję Mszy św.
5. Wymagane jest, by każdy uczestnik Mszy św., oprócz księdza aktualnie sprawującego liturgię, miał zakryte usta i nos,.

6. Epidemia korona wirusa wciąż zbiera śmiertelne żniwo. Cały Kościół – w Polsce i na świecie codziennie o 20.30 w modlitwie różańcowej wzywa orędownictwa Maryi, prosząc o ustanie szerzącej się epidemii. Włączmy się w tę modlitwę, powierzając Maryi chorych i tych, którzy niosą im pomoc – lekarzy, pielęgniarki, wolontariuszy. Prośmy, by ten trudny czas był dla nas okazją do nawrócenia serc.

7. Dzięki staraniom p. Sebastiana Binkowskiego i p. Damiana Pietrzaka od kilku dni mamy już parafialną stronę internetową. Mam nadzieję, że będzie ona źródłem wiedzy o naszej parafii.