Ogłoszenia duszpasterskie, III Niedziela wielkanocna

  1. Rozpoczynamy dzisiaj XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jego hasłem jest parafraza słów samego Chrystusa zaczerpniętych z Ewangelii według św. Jana: Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego. Wpisują się one w Rok duszpasterski, w którym przeżywamy tajemnicę Eucharystii jako Misterium wiary. Zachęcam, aby czas, gdy w Ojczyźnie i świecie przeżywamy dotkliwą epidemię, burzącą nasze ludzkie plany i rodzącą niepokoje o przyszłość, wypełniła pogłębiona lektura Ewangelii według św. Mateusza, z której płynie dla nas umocnienie wiary i ufności. Przyjmijmy z wiarą słowa zmartwychwstałego Jezusa skierowane do kobiet: Nie bójcie się! (Mt 28,10). Niech naszą codzienność wypełnia zapewnienie Chrystusa: Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20).
  2. W piątek rozpoczyna się maj – miesiąc, w którym szczególnie gorąco modlimy się do Maryi. Nabożeństwa majowe od poniedziałku do soboty po Mszy św o 17.00 a w niedzielę po Mszy św. o 11.30. Zadbajmy o przydrożne kapliczki i krzyże, wiele z nich zostało już udekorowanych. Postarajmy się, aby nie zostały one zapomniane. W tym dniu wypada wspomnienie Św. Józefa Robotnika, będziemy prosić go o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca, zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej za nasze grzechy. Okazja do spowiedzi świętej będzie w tym dniu od 16.00 do 17.00.
  3. Trzeciego maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ jest to czwarta niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msze św. będą o 10.00 i 17.00. Nabożeństwo majowe o 17.30. W sobotę przypada także Dzień Flagi Narodowej. Nie zapomnijmy o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.
  4. Przyszła niedziela nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza rozpocznie Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Z tej racji będziemy prosili Boga o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne również z naszej wspólnoty parafialnej.

Limit osób w miejscach kultu religijnego 1 osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni sprawia, że w naszym kościele może uczestniczyć we Mszy św. 28 osób. W kościele podczas nabożeństw wszyscy muszą być w maseczkach lub mieć zakryte w odpowiedni sposób nos i usta z wyjątkiem księdza celebrującego Msze świętą lub inne nabożeństwa.