V niedziela wielkanocna  10. 05. 2020 – Ogłoszenia duszpasterskie  

Komunikat Biskupa Radomskiego

Drodzy Bracia i Siostry,
Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała do Przewodniczących Episkopatów całego świata prośbę, aby czwartek, 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.
Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną wiarą i tradycją – przedstawiciele rożnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji.
Zapraszam serdecznie do podjęcia wyżej wymienionej inicjatywy.

X Henryk Tomasik   Biskup Radomski

  1. W swoim ludzkim życiu wciąż do czegoś zmierzamy, jesteśmy ludem, który szuka bezpiecznych dróg dla swojego życia i godnego postępowania. W tych poszukiwaniach z pomocą przychodzi Chrystus, który w dzisiejszym fragmencie Ewangelii mówi do Apostołów i do nas wszystkich: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”. Ewangeliczna prawda przekazana przez Św. Jana, wskazuje nam cel, do którego powinniśmy dążyć oraz sposób postępowania, który pozwoli nam go osiągnąć.
  2. Nabożeństwo majowe od poniedziałku do soboty po Mszy św. o 17.00 a w niedzielę po sumie.
  3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w czwartek św. Macieja Apostoła, w sobotę św. Andrzeja Bobolę – patrona Polski.
  4. W środę, 13 maja przypada kolejna rocznica zamachu na św. Jana Pawła II. Natomiast w poniedziałek, 18 maja będziemy przeżywali 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. W związku z tym w przyszłą niedzielę, 17 maja Msza św. o 11.30 odprawiona zostanie jako dziękczynienie za wszelkie dobro, jakie otrzymaliśmy przez posługę Wielkiego Papieża, o 20.30, gdy wiele osób odpowiadając na apel biskupów odmawia różaniec prosząc o ustanie pandemii, również w naszym kościele polecać będziemy Bogu tę intencję przez wstawiennictwo Maryi i św. Jana Pawła II.
  5. Zakończył się kolejny etap prac konserwatorskich przy naszej kaplicy. Przypomnę, że wartość tych prac to 14 565zł. W połowie są one finansowane przez Urząd Gminy. Serdeczne podziękowania składam Panu Wójtowi Leszkowi Kucy i Radzie Gminy za troskę o nasz zabytek i pomoc w zrealizowaniu podjętych prac konserwatorskich.
  6. Ułożona została kostka brukowa przy plebanii. Za wykonanie tej pracy serdeczne podziękowanie składam p.Jarosławowi i Damianowi Czechowskim i Karolowi Lisowi. Bóg zapłać.
  7. Polecam prasę katolicką. Dziś w „Gościu Niedzielnym” można przeczytać ciekawy artykuł „ Św. Stanisław – patron na trudne czasy”. Polecam także rozważania naukowego publicysty: „Co w naszym życiu zmieni się po epidemii”. Dzisiejszy numer jest dostępny na stoliku pod chórem.