Ogłoszenia duszpasterskie 19.07.2020 na XVI niedzielę A

  1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego, realnego spotkania z Panem Jezusem. Postarajmy się, aby czas wypoczynku wakacyjnego nie był czasem oddalenia od Chrystusa. Wierzyć w Niego – to być Jego świadkiem wobec bliźnich; to być światłem dla współczesnego świata.
  2. W najbliższą środę, 22 lipca w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Patronuje ona szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia.
  3. W czwartek, 23 lipca w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem siostry zakonnej). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Trwajmy podobnie jak ona w Tym, który nas umiłował.
  4. W sobotę, 25 lipca obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem .
  5. Tego samego dnia czcimy Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego Świętego, pobłogosławimy nasze pojazdy i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku a towarzyszy nam na co dzień, aby nigdy nie zabrakło nam rozsądku i wyobraźni na drodze. W przyszłą niedzielę, po Mszach Świętych o 8.00, 10.00 i 11.30 pobłogosławimy kierowców i ich pojazdy.
  6. W przyszłą niedzielę wspomnienie św. Joachima i Anny – Rodziców NMP – odpust w Radoszycach.
  7. 23 sierpnia br. grupa dzieci, przystąpi do I Komunii Świętej. Próby przed tą uroczystością odbędą się: 10, 13, 17, 19, 21 sierpnia, o godzinie 18.00.
  8. Dziękuję za ofiarę 200 zł złożoną na potrzeby parafii.
  9. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Dziś w Gościu Niedzielnym m.in. polecam artykuł: Mity i prawdy o inkwizycji i kolejny odcinek cyklu: Nie ma jak u MamySanktuarium w Wąwolnicy