„O niewiasto, wielka jest twoja wiara.” Potrzebna jest nam wiara kobiety kananejskiej, która wiedziała, wierzyła i ufała, że w Jezusie Chrystusie jest ratunek dla jej dziecka.
1.    18 sierpnia 2020 r. przypada 44. rocznica śmierci Sługi Bożego Księdza Romana Kotlarza, którego proces beatyfikacyjny prowadzi nasza Diecezja. Tego dnia w całej Diecezji, modlimy się o beatyfikację Sługi Bożego Księdza Romana Kotlarza.
Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego księdza Romana Kotlarza
Miłosierny Boże, Rządco i Panie narodów, uwielbiamy Cię za życie i gorliwą posługę kapłańską księdza Romana Kotlarza. Dziękujemy za jego „łaknienie i pragnienie sprawiedliwości”, za pomoc niesioną potrzebującym, za odważną obronę praw Bożych i ludzkich, za towarzyszenie prześladowanym oraz za głoszenie z zapałem Ewangelii, aż do ofiary z samego siebie. Niech przykład jego miłości, zwyciężającej nienawiść, stanie się dla nas i kolejnych pokoleń światłem i wzorem do naśladowania.
Udziel mi za jego przyczyną łaski ………………….., o którą pokornie proszę, a Sługę Twego, księdza Romana Kotlarza racz wynieść do chwały ołtarzy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
2.    W przyszłą niedzielę, w naszym kościele, grupa dzieci przystąpi do I Komunii świętej. Otoczmy modlitwą dzieci i ich rodziny. Prośmy, by spotkanie z Chrystusem w Eucharystii, umocniło ich wiarę. Spowiedź przed Komunią dla dzieci i ich rodzin w sobotę o 10.00.
3.    Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw: „Pro Missio” i „Green Office EcologicSp.z.o.o.” prowadzi zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD np.pralki, telewizory, komputery). Przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy, którzy prowadzą swoje misje w najbiedniejszych krajach świata: Zambii, Kamerunie, Kenii oraz Tanzanii.
Jeśli ktoś chce pozbyć się elektrośmieci i tym samym wesprzeć misjonarzy, może przywieźć niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, i złożyć je za kościołem, do 5 września.
4.    W nowym numerze Gościa Niedzielnego ciekawy artykuł o Cudzie nad Wisłą i o sytuacji w Libanie – „Ciemne noce Libanu”. Przypomnę, że dziś ofiarami składanymi do puszek możemy wesprzeć, poszkodowanych w wyniku wybuchu w Bejrucie.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.