„Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój”. Kościół jest wspólnotą, w której wyjątkową rolę pełni Piotr, On jest Opoką. Piotr ma dziś na imię Franciszek. Potrzebuje naszej modlitwy, wsparcia, aby mógł wyznawać całą wiarę w Chrystusa i tym samym umacniać w wierze braci.
1.    Dziś w naszym kościele, grupa dzieci przystąpi do I Komunii świętej. Otoczmy modlitwą dzieci i ich rodziny. Prośmy, by spotkanie z Chrystusem w Eucharystii, umocniło ich wiarę.
2.    W środę, 26 sierpnia uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, zapraszam na Msze św. o 10.00 i 17.00, podczas których będziemy dziękować Matce Bożej za obecność wśród nas w Obrazie Jasnogórskim i prosić o opiekę nad naszą Ojczyzną, Kościołem i naszymi rodzinami.
3.    W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy doroczne święto plonów – gminne dożynki. Podczas Mszy św. o 11.30 podziękujemy Dobremu Bogu za tegoroczne zbiory, za chleb na naszych stołach. Rolnikom za ich trud i poświęcenie. Serdecznie zapraszam do udziału we Mszy św. Zachęcam mieszkańców wszystkich wiosek do zrobienia wieńców dożynkowych.
4.    Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw: „Pro Missio” i „Green Office EcologicSp.z.o.o.” prowadzi zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD np.: pralki, telewizory, komputery). Przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy, którzy prowadzą swoje misje w najbiedniejszych krajach świata: Zambii, Kamerunie, Kenii oraz Tanzanii.
Jeśli ktoś chce pozbyć się elektrośmieci i tym samym wesprzeć misjonarzy, może przywieźć niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, i złożyć je za kościołem, do 5 września.
5.    W minioną niedzielę zebraliśmy do puszek 740 zł na pomoc dla poszkodowanych w wyniku eksplozji w Bejrucie. Bóg zapłać za hojność i wrażliwe serce.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.