1.                 To już ostatnia wakacyjna niedziela. Cieszmy się z ostatnich wolnych dni i ze sprzyjającej pogody. Wykorzystajmy je, aby nabrać sił do codziennych obowiązków w nowym roku szkolnym i katechetycznym. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która jest osobistym spotkaniem z Panem.
Przy tej okazji przypominam rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie, także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców.Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego w naszym kościele we wtorek, 1 września, o godz. 8.00. Zapraszam dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców. Pamiętajmy,że uczestnicząc we Mszyśw.w kościele zakładamy maseczki.
 
2.   We wtorek, 1 września wspominamy ofiary II wojny światowej. Obchodząc 81. rocznicę hitlerowskiej agresji na Polskę, dziękujemy Bożej Opatrzności za polskich bohaterów i ostateczne ocalenie naszej, ziemskiej Ojczyzny.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Przeżyjemy go w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Msza wotywna, ku czci Bożego Serca o godz.17.00. Spowiedź św. w piątek, od godz. 16.00 do 17.00.Rozpoczynający się rok szkolny jest dobrą okazja dladzieci, by odprawić 9 pierwszych piątków. Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca,podczas Mszy Świętej, o godz. 17.00.
3.   W przyszłą niedzielę, podczas Mszy Św. o godz. 10.30, prosić będziemy dobrego Boga o błogosławieństwo i światło Ducha Św. dla uczniów, nauczycieli, katechetów i pracowników administracji. Podczas tej Mszy Świętej odbędzie się Poświęcenie tornistrów dla pierwszoklasistów.
 
4.  W niedzielę, 6 września, w rocznicę bitwy stoczonej na naszym terenie przez wojsko polskie z Niemcami, o 11.30 w naszym kościele, zostanieodprawiona Msza św. w intencji poległych w obronie naszej Ojczyzny. 
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.