Ogłoszenia parafialne 27 września na XXVI niedzielę A

Ogłoszenia parafialne 27 września na XXVI niedzielę A

1.   Obchodzimy dzisiaj 106. Dzień Migranta i Uchodźcy. Bądźmy wrażliwi na doświadczenie niesprawiedliwości i krzywdy tych, którzy z powodu wojen, prześladowań i terroru muszą opuszczać swoją ojczyznę. Prośmy Bożą Opatrzność, aby dzięki pomocy dobrych ludzi mogli znaleźć dla siebie bezpieczne miejsce.
2.   Dzisiaj, po sumie odbędzie się spotkanie młodzieży, przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
3.   We wtorek, 29 września święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
4.   Maryja wiele razy podczas swoich objawień wskazywała na różaniec jako ratunek dla świata i wzywała do jego odmawiania. Wielkodusznie odpowiedzmy na prośbę Maryi. Od czwartku,1 października nabożeństwo różańcowe w naszym kościele po Mszy św. o 17.00. a w niedzielę, po sumie, ok.12.20. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, szczególnie dzieci i młodzież. Zachęcam także, by różaniec towarzyszył modlitwie rodzinnej w naszych domach.
5.   W piątek, 2 października wspomnienie świętych Aniołów Stróżów.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Od 16.00 do 17.00 możemy skorzystać z sakramentu pojednania.
6.   W przyszłą niedzielę, 4 października, na Mszy św., o 11.30 zostaną poświęcone różańce dzieci, przygotowujących się do I Komunii Św. Proszę, aby rodzice zakupili różańce dla dzieci. Po Mszy św. i nabożeństwie różańcowym odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne 27 września na XXVI niedzielę A

Ogłoszenia duszpasterskie – 20.09.2020 – XXV niedziela zwykła A

1.    Chrześcijanin nie może nigdy zapomnieć, że zaproszenie do winnicy, czyli do Królestwa Bożego, nie opiera się na żadnych zasługach i czystej sprawiedliwości, ale jest szczodrobliwym darem hojnej, bezinteresownej miłości Boga; miłości, która ogarnia także tych, którzy nie mają z czego zapłacić. Dołóżmy starań o wzrost Królestwa Bożego w nas. Uczniowie Chrystusa, posłani przez samego Pana do winnicy, nie mogą pozwolić sobie na to, by stać „na rynku bezczynnie”.
2.    W poniedziałek, 21 września obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Za jego pośrednictwem módlmy się, abyśmy dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim.
3.    W środę, 23 września – wspomnienie św. ojca Pio (1887-1968), prezbitera, kapucyna, stygmatyka i mistyka, wielkiego czciciela Eucharystii i Matki Bożej.
4.    W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godzinie 11.30 odbędzie się spotkanie młodzieży,przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
5.    Bardzo proszę, by podczas porządkowania grobów zmarłych na naszym cmentarzu, nie wyrzucać do pojemników na śmieci ziemi, trawy, liści czy zwiędłych kwiatów. Odpady organiczne proszę składać na wyznaczonym miejscu obok pojemników.
Ogłoszenie GUS
1 września na terenie całego kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada br. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego powinien spisać się w internetowej aplikacji na stronie spisrolny.gov.pl. Jest to podstawowy kanał przekazywania informacji. Aplikacja dostępna będzie przez cały okres trwania spisu. Samodzielnie mogą się spisać także osoby, które nie posiadają urządzenia lub dostępu do Internetu. Z myślą o nich przygotowaliśmy stanowisko w Gminnym Centrum Kultury w Rudzie Malenieckiej (naprzeciwko Urzędu Gminy) i Urzędzie Statystycznym w Kielcach, na których można się nie tylko spisać, ale także otrzymać fachową pomoc przeszkolonych osób.
Dodatkowo w trakcie trwania spisu będą wdrożone metody pomocnicze – wywiady telefoniczne i bezpośrednie.
Należy również pamiętać, że codziennie w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerem infolinii 22 279 99 99 można uzyskać pomoc techniczną i merytoryczną, a wybierając kanał „1″ – spisać się przez telefon, do czego również zachęcamy.
Jesteśmy przekonani, że poprzez udział w spisie wszyscy stajemy się uczestnikami działań, które prowadzą do budowania lepszej przyszłości i poprawy sytuacji bytowej na obszarach wiejskich, bo jak głosi hasło tego spisu – Liczy się rolnictwo!–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

18 września – Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski

Św. Stanisławie Kostko  módl się za młodymi Polakami!Św. Stanisław Kostka urodził się w grudniu 1550 r. w Rostkowie. Ochrzczony został w kościele parafialnym św. Wojciecha w Przasnyszu. Rodzice jego – Jan Kostka, kasztelan zakroczymski i Małgorzata z Kryskich, pochodząca z Drobina koło Płocka – byli bardzo religijni. Miał czworo rodzeństwa: trzech braci – Pawła, Wojciecha i Mikołaja oraz siostrę Annę. Bracia – Wojciech i Mikołaj zmarli w dzieciństwie.Stanisław od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej atmosferze rodzinnego domu, o której tak pisze jego brat Paweł: „Rodzice postępowali z nami surowo i przyzwyczajali do modlitwy i uczciwości. Wszyscy nas upominali i brali udział w naszym wychowaniu, wszystkich czciliśmy, przez wszystkich byliśmy kochani”.Do dwunastego roku życia Stanisław pobierał nauki w domu rodziców i u miejscowego kapelana. Następnie przez dwa lata razem z Pawłem kształcił się i wychowywał pod opieką młodego nauczyciela Jana Bilińskiego. W czternastym roku życia, w początkach lipca 1564 r., wyjeżdża z Pawłem i Janem Bilińskim na dalszą naukę do Wiednia. Zamieszkał w konwikcie, tzn. w internacie prowadzony przez Ojców Jezuitów. Były to czasy tzw. reformacji. Cesarz Maksymilian II skłaniał się do protestantyzmu. Po ośmiu miesiącach pobytu w Kolegium, gdy Ojcom Jezuitom zabrano internat, Stanisław musiał się przenieść do domu luteranina Kimberkera.Początkowo nauka sprawiała Stanisławowi trudności. W drugim jednak roku należał do najlepszych uczniów, pod koniec zaś trzeciego roku prześcignął nawet najlepszych. Zawdzięczał to nie tylko nieprzeciętnym zdolnościom, ale bardziej jeszcze pracowitości, pilności i sumienności, o czym świadczą jego notatki.Wśród kolegów wyróżniał się pobożnością, skromnością i umiarkowaniem. Miał nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Gorliwie służył do Mszy św., często pozostawał w kościele lub kaplicy na adorację. Odznaczał się też szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. Stanisław, mając zamiar wstąpić do zakonu Jezuitów, usiłował prowadzić życie na wzór zakonny, co było powodem przykrości, jakie miał ze strony starszego brata Pawła.W czasie pobytu w Wiedniu, w grudniu 1566 roku, Stanisław ciężko zachorował. Obawiano się o jego życie. Powrót do zdrowia zawdzięczał cudownej interwencji Matki Bożej. Opowiadał potem w nowicjacie w Rzymie, że ujrzał Maryję z Dzieciątkiem Jezus, które złożyła mu na wyciągnięte ręce. Otrzymał wtedy polecenie wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. Powstały jednak trudności nie do pokonania na miejscu. Ojciec nigdy nie zgodzi się, by jego syn został zakonnikiem.Kiedy Stanisław przekonał się, że w Wiedniu nie może być przyjęty do zakonu, zdecydował się na czyn, wydawałoby się, szaleńczy. Dnia 10 sierpnia 1567 r., w niedzielę rano po Mszy św., ubrany w ubogie szaty, by nie zwracać na siebie uwagi, decyduje się na ucieczkę Zostawił list, w którym tłumaczy się przed Pawłem i Bilińskim dlaczego podjął taką decyzję oraz prosi o pożegnanie w jego imieniu rodziców. Paweł z Błlińskim zorganizowali pościg, Stanisława jednak nie rozpoznano, gdyż był przebrany w ubranie żebracze.Stanisław udał się najpierw do Augsburga, a następnie do Dylingi, mając nadzieję, że może będzie przyjęty przez prowincjała Jezuitów w Niemczech, Ojca Piotra Kanizjusza. Zacny Ojciec Piotr Kanizjusz, późniejszy święty, przekonał się o wielkiej wartości Stanisława i dał mu radę: jeśli chcesz być zakonnikiem, idź do samego generała Ojców Jezuitów do Rzymu. Wystawił też Stanisławowi wspaniałą opinię, pisząc: ” Spodziewam się po nim rzeczy przedziwnych „.Podczas długiej i bardzo uciążliwej podróży Stanisław napisał list do rodziców. Do Rzymu przybył 25 października 1567 r. i zapukał do furty klasztornej Ojców Jezuitów. Generał O. Franciszek Borgiasz, późniejszy święty, zadecydował o przyjęciu Stanisława do nowicjatu wbrew woli rodziców. Ceremonia przyjęcia odbyła się w trzy dni później, 28 października 1567 roku.W nowicjacie, jak stwierdzili liczni świadkowie, był wzorem zakonnika. Najświętszą Maryję Pannę nazywał swoją Matką i Panią. Na miesiąc przed śmiercią Stanisław wyznał przyjaciołom, że nie opuszcza go przeczucie o bliskiej śmierci. W dniu św. Wawrzyńca, 10 sierpnia 1568 r. w rocznicę swej ucieczki z Wiednia, zachorował i po raz drugi ujawnił swe przeczucie bliskiej śmierci. Prosił Matkę Bożą, by Jej Wniebowzięcie mógł przeżywać w niebie. Stan jego zdrowia nagle się pogorszył, poprosił wiec o spowiedź, przyjął Komunię św i Sakrament Chorych. Osiemnastoletnie jego życie dobiegało końca. Odchodził z tego świata z całą świadomością. Z krzyżem i obrazkiem Matki Bożej w ręku dnia 15 sierpnia 1568 roku o godzinie trzeciej zasnął cicho i spokojnie. Kościół ogłosił go błogosławionym w roku 1605, a świętym w roku 1726. (Życiorys zaczerpnięty ze strony diecezji połockiej)Modlitwy do św. Stanisława Kostki.• Święty Stanisławie Kostko!Pomóż mi stawiać sobie wysokie wymagania, abym przekraczając własne słabości, rozwijał swój umysł, wolę i serce na miarę planu, ja¬ki Bóg ma wobec mnie. Nie chcę życia byle jakiego. Jestem młody, przebudź we mnie tęsknotę za tym, co piękne i szlachetne. Uproś mimądrość rozpoznawania Bożej  woli i męstwo życia zgodnego z Ewangelią.Pragnę być wolny duchem, otwarty na dobro innych i zdolny do obrony chrześcijańskich wartości w środowisku, w którym prze¬bywam. Twoje zawołanie: Do wyższych rzeczy jestem stworzony, niech będzie i moim zawołaniem. Amen.•    Święty Stanisławie!Młodość jest wielkim darem od Boga. Nie chcę jej zmarnować. Pomóż mi zrozumieć prawdę o mnie i o mojej drodze życia. Tak ła¬two gubię się w odróżnianiu dobra od zła. Tak często wybieram dro¬gę szeroką i łatwą, bojąc się wąskiej i stromej. Dlatego przeżywani często niepokój, pustkę, zwątpienie. Naucz mnie zachwytu Bogiem, aby stał się On moim Mistrzem i Przyjacielem. Amen.•    Wiem…Wiem, św. Stanisławie, że młodość jest darem Bożej miłości. Że młodość jest szansą tworzenia piękna i dobra. Ale wiem też, że mło¬dości towarzyszy niebezpieczeństwo podporządkowania się temu, co doraźne, wygodne i fałszywe.Daj mi zrozumieć siebie i pokochać.Ustrzeż od złych wyborów i złudnego szczęścia.Daj mi zdolność odróżniania kłamstw tego świataod prawdy o mnie samym.Wyproś mi dar bogactwa myśli i uczućoraz potrzebę obdarowywania przyjaźniąbez wymagania wzajemności.Pozwól mi dostrzec radość biegnącego dzieckai czułość poświęcenia pochylonej matki.Daj mi wytrwałość w mozolnej pracy,aby była też pożytkiem dla innych,jak też radość wolności od wszystkiego,by Bóg sam stawał się dla mnie wszystkim…Daj mi taką dojrzałość,abym mógł jak ty, św. Stanisławie Kostko,chcieć być Chrystusowym rycerzem,do wyższych rzeczy stworzonym.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne 27 września na XXVI niedzielę A

Ogłoszenia parafialne 13 września na XXIV niedzielę A

1.    Niedziela, 13 września rozpoczyna X Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego pod hasłem: „Budujmy więzi”. Przez cały tydzień modlić się będziemy w intencji dzieci, młodzieży, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców.

2.    W poniedziałek, 14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego, ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwi Krzyża świętego przez cesarzową Helenę.  Zapraszamy do uczczenia znaku naszego zbawiania przez udział we Mszy Św. i adoracji krzyża o godz.: 17.00.

3.    W czwartek, 17 września rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Polecajmy Bogu wszystkie ofiary wojny. Szczególnie, w tym dniu, pamiętajmy o ofiarach systemu stalinowskiego.

4.    W piątek, 18 września uroczystość Św. Stanisława Kostki – patrona Polski, patrona dzieci i młodzieży. Przez Jego pośrednictwo będziemy polecali Bożej opiece dzieci i młodzież, które w dniu ich święta, zapraszam na Mszę św. o 17.00.

5.    W niedzielę, 4 października na Mszy św., o 11.30 zostaną poświęcone różańce dzieci, przygotowujących się do I Komunii Św. Proszę, aby rodzice zakupili różańce dla swoich dzieci. Po Mszy św. będzie spotkanie z rodzicami.

6.    W nowym numerze Gościa Niedzielnego ciekawy artykuł o przebaczeniu pt. „Odpuść, człowieku”. Polecam.
–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

8 września Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Kościół katolicki obchodzi 8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie wiemy dokładnie, kiedy narodziła się Maryja, a data tego święta wynika z tradycji kultu maryjnego.Świętowane tego wydarzenia niesie głęboką treść teologiczną. Narodzenie Maryi było bezpośrednią zapowiedzią przyjścia Zbawiciela. Ojcowie Kościoła mówili, że Maryja poprzedza przyjście Mesjasza tak jak nastanie jutrzenki zapowiada pełny blask dnia. W liturgii bizantyjskiej prawdę tę wyrażają słowa: „Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, zwiastowało radość całemu światu: z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg”, a w liturgii zachodniej prośba o wstawiennictwo tej, która „dla całego świata stała się nadzieją i jutrzenką zbawienia”.Biblijne objawienie często podkreśla znaczenie urodzin osoby, która odgrywa ważną rolę dla historii zbawienia. Symbolika narodzin jest zapowiedzią nowego życia w wierze, chrztu, Bożego błogosławieństwa. W kanonie Pisma Świętego nie znajdujemy jednak opisu narodzenia i dzieciństwa Maryi, choć temat ten podejmują liczne apokryfy m. in. „Protoewangelia Jakuba”. Trudno jednak na podstawie tych pism odtworzyć prawdziwe wydarzenia z życia Matki Bożej.Czytaj także: Najświętsza Maryja Panna – wzięta do NiebaTradycja mówi o tym, że jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim, którzy doczekali się córki dopiero w późnym wieku. Należy pamiętać, że Kościół wyznaje wiarę w niepokalane (ale nie dziewicze, jak w przypadku Jezusa Chrystusa) poczęcie Maryi, która została w ten sposób zachowana od skażenia grzechem pierworodnym. O randze święta Narodzenia NMP świadczy fakt, iż uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi jest obchodzona 8 grudnia, czyli dziewięć miesięcy przed wspomnieniem jej narodzin.Historia święta sięga czasu poświęcenia jerozolimskiego kościoła św. Anny, wzniesionego w V w. na domniemanym miejscu urodzenia Maryi. Z Jerozolimy, gdzie otacza się czcią figurkę Maryi jako małego dzieciątka, święto przeniesiono w VI w. do Konstantynopola a następnie na Zachód. Pod koniec VIII wieku w Rzymie obchodzono je bardzo uroczyście z procesją stacyjną przy świecach i pochodniach, a przyczynił się do tego papież Sergiusz I.Współcześnie kult Maryi Dzieciątka (Madonna Bambina) jest silnie rozpowszechniony we Włoszech. W polskiej tradycji dzień 8 września nosi także nazwę święta Matki Bożej Siewnej i jest związany z poświęceniem ziarna na nowy zasiew. Jednym z polskich sanktuariów maryjnych, które obchodzi uroczystości odpustowe w tym dniu, jest Gietrzwałd niedaleko Olsztyna a także bazylika katedralna w Tarnowie.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.