1.    Bardzo dziękuję mieszkańcom Dęby Kolonii, Koliszów, Młotkowic. Rudy Malenieckiej, Strzęboszowa, Wyszyny Fałkowskiej, Wyszyny Machorowskiej i Wyszyny Rudzkiejza wieńce przygotowane na dożynki, które przeżywaliśmy w minioną niedzielę.
Dziś, na Mszy św., o 10.00 poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych najmłodszych uczniów. Na sumie, o 11.30 modlić się będziemy za żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej a szczególnie za tych, którzy zginęli w bitwie nad Czarną 6 września 1939r.
2.    Wrzesień, podobnie jak sierpień, przeżywamy z Maryją. W najbliższy wtorek, 8 września, przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności, za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej, przyszłoroczne plony, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc – oto pytanie, którew kontekście tego święta warto sobie samemu postawić. Jest to dzień błogosławieństwa ziarna siewnego oraz symbolicznego zamknięcia jednego cyklu upraw rolnych i rozpoczęcie kolejnego. Na Mszy św., o godz. 17.00 poświęcenie ziarna pod tegoroczny zasiew.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.