1.    Niedziela, 13 września rozpoczyna X Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego pod hasłem: „Budujmy więzi”. Przez cały tydzień modlić się będziemy w intencji dzieci, młodzieży, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców.

2.    W poniedziałek, 14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego, ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwi Krzyża świętego przez cesarzową Helenę.  Zapraszamy do uczczenia znaku naszego zbawiania przez udział we Mszy Św. i adoracji krzyża o godz.: 17.00.

3.    W czwartek, 17 września rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Polecajmy Bogu wszystkie ofiary wojny. Szczególnie, w tym dniu, pamiętajmy o ofiarach systemu stalinowskiego.

4.    W piątek, 18 września uroczystość Św. Stanisława Kostki – patrona Polski, patrona dzieci i młodzieży. Przez Jego pośrednictwo będziemy polecali Bożej opiece dzieci i młodzież, które w dniu ich święta, zapraszam na Mszę św. o 17.00.

5.    W niedzielę, 4 października na Mszy św., o 11.30 zostaną poświęcone różańce dzieci, przygotowujących się do I Komunii Św. Proszę, aby rodzice zakupili różańce dla swoich dzieci. Po Mszy św. będzie spotkanie z rodzicami.

6.    W nowym numerze Gościa Niedzielnego ciekawy artykuł o przebaczeniu pt. „Odpuść, człowieku”. Polecam.
–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.