1.    Chrześcijanin nie może nigdy zapomnieć, że zaproszenie do winnicy, czyli do Królestwa Bożego, nie opiera się na żadnych zasługach i czystej sprawiedliwości, ale jest szczodrobliwym darem hojnej, bezinteresownej miłości Boga; miłości, która ogarnia także tych, którzy nie mają z czego zapłacić. Dołóżmy starań o wzrost Królestwa Bożego w nas. Uczniowie Chrystusa, posłani przez samego Pana do winnicy, nie mogą pozwolić sobie na to, by stać „na rynku bezczynnie”.
2.    W poniedziałek, 21 września obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Za jego pośrednictwem módlmy się, abyśmy dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim.
3.    W środę, 23 września – wspomnienie św. ojca Pio (1887-1968), prezbitera, kapucyna, stygmatyka i mistyka, wielkiego czciciela Eucharystii i Matki Bożej.
4.    W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godzinie 11.30 odbędzie się spotkanie młodzieży,przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
5.    Bardzo proszę, by podczas porządkowania grobów zmarłych na naszym cmentarzu, nie wyrzucać do pojemników na śmieci ziemi, trawy, liści czy zwiędłych kwiatów. Odpady organiczne proszę składać na wyznaczonym miejscu obok pojemników.
Ogłoszenie GUS
1 września na terenie całego kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada br. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego powinien spisać się w internetowej aplikacji na stronie spisrolny.gov.pl. Jest to podstawowy kanał przekazywania informacji. Aplikacja dostępna będzie przez cały okres trwania spisu. Samodzielnie mogą się spisać także osoby, które nie posiadają urządzenia lub dostępu do Internetu. Z myślą o nich przygotowaliśmy stanowisko w Gminnym Centrum Kultury w Rudzie Malenieckiej (naprzeciwko Urzędu Gminy) i Urzędzie Statystycznym w Kielcach, na których można się nie tylko spisać, ale także otrzymać fachową pomoc przeszkolonych osób.
Dodatkowo w trakcie trwania spisu będą wdrożone metody pomocnicze – wywiady telefoniczne i bezpośrednie.
Należy również pamiętać, że codziennie w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerem infolinii 22 279 99 99 można uzyskać pomoc techniczną i merytoryczną, a wybierając kanał „1″ – spisać się przez telefon, do czego również zachęcamy.
Jesteśmy przekonani, że poprzez udział w spisie wszyscy stajemy się uczestnikami działań, które prowadzą do budowania lepszej przyszłości i poprawy sytuacji bytowej na obszarach wiejskich, bo jak głosi hasło tego spisu – Liczy się rolnictwo!–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.