1.   Obchodzimy dzisiaj 106. Dzień Migranta i Uchodźcy. Bądźmy wrażliwi na doświadczenie niesprawiedliwości i krzywdy tych, którzy z powodu wojen, prześladowań i terroru muszą opuszczać swoją ojczyznę. Prośmy Bożą Opatrzność, aby dzięki pomocy dobrych ludzi mogli znaleźć dla siebie bezpieczne miejsce.
2.   Dzisiaj, po sumie odbędzie się spotkanie młodzieży, przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
3.   We wtorek, 29 września święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
4.   Maryja wiele razy podczas swoich objawień wskazywała na różaniec jako ratunek dla świata i wzywała do jego odmawiania. Wielkodusznie odpowiedzmy na prośbę Maryi. Od czwartku,1 października nabożeństwo różańcowe w naszym kościele po Mszy św. o 17.00. a w niedzielę, po sumie, ok.12.20. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, szczególnie dzieci i młodzież. Zachęcam także, by różaniec towarzyszył modlitwie rodzinnej w naszych domach.
5.   W piątek, 2 października wspomnienie świętych Aniołów Stróżów.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Od 16.00 do 17.00 możemy skorzystać z sakramentu pojednania.
6.   W przyszłą niedzielę, 4 października, na Mszy św., o 11.30 zostaną poświęcone różańce dzieci, przygotowujących się do I Komunii Św. Proszę, aby rodzice zakupili różańce dla dzieci. Po Mszy św. i nabożeństwie różańcowym odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.