1 XI 2019 ogłoszenia duszpasterskie na – Uroczystość Wszystkich Świętych

1.   Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych – oddajemy cześć wszystkim, którzy weszli do chwały Nieba. Msze św. w kościele o 8.00, 10.00, 11.30 i dodatkowo o 16.00. Nie będzie Mszy św. na cmentarzu. Po każdej Mszy św. wypominki za zmarłych.
2.   W poniedziałek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy, aby im przyjść z pomocą, przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Jezusa uobecniającą się we Mszy św.
Msze św. odprawiane będą o 10.00 i 16.00. Po Mszy św., o 10.00 procesja wokół kościoła połączona z modlitwą za zmarłych.
W DNIACH OD 31.10 DO 02.11. CMENTARZ W RUDZIE MALENIECKIEJ BĘDZIE ZAMKNIĘTY.
3.   Cennym darem dla zmarłych jest odpust. W tym roku możemy zyskać i ofiarować odpust za zmarłych wyjątkowo przez cały listopad.
Warunki uzyskania odpustu:
·      przyjęcie Komunii św.,
·      odmówienie modlitw: Ojcze nasz i Wierzę w Boga,
·      modlitwa w intencji poleconej przez Ojca Świętego,
·      nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
Spełniając te warunki, możemy każdego dnia zyskać odpust i ofiarować go za konkretną zmarłą osobę.
4.   W sobotę, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego, wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet, kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”
5.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia duszpasterskie na XXX niedzielę rok A – 25 X 2020 Rocznica Poświęcenia Kościoła

1.    Ostatnia niedziela października w kalendarzu liturgicznym obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego kościoła parafialnego, czyli oddania go na wyłączną własność Panu Bogu. Dziękujemy dzisiaj za naszą świątynię, w której gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w której sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi. Dziękujemy wszystkim, którzy troszczą się o nasz kościół: ofiarodawcom, fundatorom, dobrodziejom – za wszelkie złożone ofiary materialne i duchowe, za wykonane prace, sprzątanie, dekoracje, kwiaty, różnorodną pomoc i zaangażowanie w rozwój duchowy i materialny naszej Parafii. Z naszym dziękczynieniem wiąże się zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota nadal dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga.
Zgodnie z przepisami regulującymi ilość wiernych na Mszy św. w kościele, informuję, że w naszej świątyni we Mszy św. może uczestniczyć, na chwilę obecną, jednocześnie 75 osób. Oczywiście w maseczkach.
2.    Dziś różaniec po sumie. Modlimy się za zmarłych. Można zapisywać wypominki roczne i półroczne.
3.    Do końca października różaniec za zmarłych po Mszy św., o 16.00.
We wtorek, 27 października proszę, by dzieci przyniosły do kościoła książeczki z obrazkami, które zbierały na różańcu.
4.    W środę, 28 października święto naszej parafii – Odpust św. Judy Tadeusza. Msze św. będą o 11.30 i 16.00. Szczególnie zachęcam do udziału w sumie odpustowej – będą księża z dekanatu, będzie okazja do spowiedzi i uzyskania odpustu. Naszym Gościem będzie ks. Jarosław Wasilewski, misjonarz z RPA.
5.    W niedzielę, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. w kościele o 8.00, 10.00, 11.30 i dodatkowo o 16.00. Ks. bp udzielił zgody na kwadrynację. Zgodnie z zaleceniem ks. Prymasa nie będzie Mszy św. z wypominkami na cmentarzu.
6.    W poniedziałek, 2 listopada – Dzień Zaduszny – dzień modlitwy za naszych zmarłych. Msze św. odprawiane będą o 10.00 i 16.00. Po Mszy św., o 10.00 procesja wokół kościoła połączona z modlitwą za zmarłych.
Na naszym cmentarzu, w miejscu sprawowania Mszy św., zostały położone przez p. Tomasza Stępnia granitowe płyty. Pracę tę wykonał całkowicie bezpłatnie, ofiarowując również materiały potrzebne do położenia płyt. Serdecznie za to dziękuję.
Miałem nadzieję, że już w tym roku, 1 listopada odprawiona zostanie tam Msza św. Niestety w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, nie będzie to możliwe. W planach są jeszcze podstopnie.
7.    Cennym darem dla zmarłych jest odpust. W tym roku możemy zyskać i ofiarować odpust za zmarłych wyjątkowo przez cały listopad.
Warunki uzyskania odpustu:
·        przyjęcie Komunii św.,
·        odmówienie modlitw Ojcze nasz i Wierzę w Boga,
·        modlitwa w intencji poleconej przez Ojca Świętego,
·        nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
Spełniając te warunki, możemy każdego dnia zyskać odpust i ofiarować go za konkretną, zmarłą osobę.
8.    Nadleśnictwo Ruda Maleniecka przekazało naszej parafii ofiarę w wysokości 2000 zł. Za wsparcie w tym trudnym czasie – serdecznie dziękuję. Warto przypomnieć, że leśnicy z naszego Nadleśnictwa ufundowali niedawno, dla naszej parafii, okazały krzyż misyjny. Za ten dar jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję p.Mirosławowi Nowakowi za ofiarowanie3m3 drewna dębowego z przeznaczeniem na ogrzewanie kościoła.
9.    Najbliższe dni będą czasem porządkowania grobów naszych bliskich na cmentarzach. To wyraz szczególnej troski o groby rodzinne, pamięci o wszystkich zmarłych, a przede wszystkim wyraz naszej wiary. Dbając o groby musimy jednak pamiętać o konsekwencjach naszych czynów dla otoczenia, dla przyrody i świata. Papież Franciszek zaznaczył w encyklice Laudato si: „Jeśli ludzie zanieczyszczają Ziemię substancjami trującymi, to wszystko, są to grzechy”. Każdy wie, jak wiele odpadów wytwarzamy w domach i jako społeczeństwo… Niektórych nie da się pominąć, ale wiele z nich jest wynikiem nawyków, które możemy zmienić. Dlatego prosimy o odpowiedzialność i ograniczenie, a może wręcz rezygnację ze składania na cmentarzach sztucznych wiązanek i kwiatów. Ich wytworzenie, a także utylizacja, obciążają środowisko. Wskazana jest także nasza rozwaga w doborze oraz ilości zapalanych zniczy, które chcemy, by były znakiem modlitwy za zmarłych, ale nie powinny zatruwać powietrza, czy generować kolejnych ton śmieci. Zastanówmy się nad naszym działaniem już teraz, a nie dopiero we Wszystkich Świętych, czy w kolejne listopadowe dni, dziwiąc się, czy wręcz oburzając na widok przepełnionych pojemników i stert śmieci bądź patrząc nie tylko na łuny, ale i dym – smog nad cmentarzami.
10 Porządkując groby naszych bliskich pamiętajmy, że śmieci zanosimy do kontenerów, nie zostawiamy śmieci pod murem cmentarnym i nie wynosimy do lasu.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – 18 października 2020 na XIX niedzielę A

Ogłoszenia parafialne – 18 października 2020 na XIX niedzielę A

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia, 16 października 2020 roku – Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:
a.    osobom w podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym,
b.   osobom z objawami infekcji (np. kaszel, podwyższona temperatura itp.),
c.    osobom, przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania, które czują wielką obawę przed zarażeniem.
1.   Rozpoczęliśmy dzisiaj Tydzień Misyjny – niech będzie dla nas okazją do częstszej modlitwy o rozwój Dzieła Misyjnego.
2.   Nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do soboty, po Mszy św., o 16.00 a w niedzielę po sumie.
3.   W czwartek, 22 października liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, jednego z największych papieży naszych czasów.
4.   W piątek, 23 października,zgodnie ze zwyczajem naszej parafii, w czasie nabożeństw różańcowych rozpoczynamy modlitwę za zmarłych. Na stoliku pod chórem są kartki,na których proszę wpisać imiona i nazwiska zmarłych a następnie kartkę wrzucić do koszyka, stojącego przed obrazem Matki Bożej.
5.   W środę, 28 października święto naszej parafii – Odpust św. Judy Tadeusza. Szczególnie zachęcam do udziału w sumie odpustowej – będą księża z dekanatu, okazja do spowiedzi i uzyskania odpustu zupełnego. Już dziś pomyślmy jak zorganizować czas, by wziąć udział w tej uroczystości.
6.   Bardzo proszę, aby w czasie porządkowania grobów na cmentarzu, śmieci nie wynosić do lasu czy w inne nieprzeznaczone do tego miejsca, ale składać je do kontenerów. Zwracam uwagę, by do kontenera wrzucać szkło i plastik a trawę, ziemię zwiędnięte kwiaty na wyznaczone miejsce obok kontenera. Ograniczajmy ilość śmieci, bo ceny ich wywozu rosną lawinowo. Koszt wywozu śmieci za rok 2019 wyniósł parafię 9.600 zł.
7.   Bardzo proszę, aby wszyscy uczestniczący we Mszach św. w niedziele i dni powszednie zakładali maseczki. Informuję też, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w strefie żółtej, w naszym kościele we Mszy św. może uczestniczyć 128 osób.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – 18 października 2020 na XIX niedzielę A

Ogłoszenia parafialne na XXVIII niedzielę A– 11 października 2020.

1.   Przeżywamy XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. Po Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia,przeznaczone na stypendia naukowe dla uzdolnionej młodzieży z terenów wiejskich. Modlitwę różańcową poprowadzi dzisiaj młodzież z klasy VIII w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy a także do udziału w Apelu Papieskim o 20.00.
2.   Przypominam, że od jutra Msza św. w ciągu tygodnia, odprawiana będzie o 16.00 a Różaniec o 16.30.
3.   W środę, w Dniu Edukacji Narodowej, nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami.
4.   Od 23 października, w czasie nabożeństwa różańcowego, będziemy modlić się za naszych zmarłych. Ich nazwiska proszę zapisać na kartkach i wrzucić do koszyka przed obrazem Matki Bożej.
5.   W piątek, 16 października przypada kolejna rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Warto w tym dniu sięgnąć do nauczania naszego Wielkiego Rodaka i pomodlić się przez Jego wstawiennictwo.
6.   W niedzielę, 18 października wspomnienie św. Łukasza – patrona służby zdrowia. Modlitwę różańcową ofiarujemy za pracowników Służby Zdrowia. W tym dniu przypada kolejna rocznica śmierci ks. bpa Jana Chrapka.W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny – czas naszej szczególnej modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Ofiary składane na tacę, będą przeznaczone na potrzeby misji.
7.   Portrety św.Jana Pawła II wykonane przez dzieci klas młodszych, pod, można oglądać na ścianach bocznych naszej świątyni.
8.Zachęcam do nabycia nowego numeru Gościa Niedzielnego, do którego dołączony jest piękny film: „Ziemia Maryi”.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – 18 października 2020 na XIX niedzielę A

Ogłoszenia parafialne – 4 października na XXVII niedzielę A

1.   Przypada dzisiaj pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o łaski potrzebne dla nas, naszych rodzin, Kościoła i Ojczyzny. Zachęcam do udziału w nabożeństwie różańcowym odprawianym w naszym kościele w dni powszednie, o godz. 17:30 i w niedzielę, po sumie.
2.   Pamiętajmy, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół nas obdarza.
3.   W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które przypada w środę, 7 października.
4.   Niedziela wypiera liturgiczne wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu (1182-1226), ojca wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyka, którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła. Imię to nosi Ojciec Święty Franciszek, wspomnijmy go w naszych modlitwach.
5.   W poniedziałek, 5 października w liturgii wspominamy wyjątkową polską Świętą – Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata.
6.   W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XX Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus (Cały Twój).Podobnie jak w latach poprzednich przed kościołem zbierane będą ofiary do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przygotowuje stypendia dla uzdolnionej młodzieży, będącej w trudnej sytuacji materialnej. Zapraszamw tym dniu, po sumie na nabożeństwo różańcowe, przygotowane przez młodzież, w oparciu o nauczanie św. JP II. A o 20.00 dona Apel Papieski.
7.   Od poniedziałku, 12 października Msza św. w dni powszednie, o godz. 16.00 a Różaniec o 16.30.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.