1.   Przypada dzisiaj pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o łaski potrzebne dla nas, naszych rodzin, Kościoła i Ojczyzny. Zachęcam do udziału w nabożeństwie różańcowym odprawianym w naszym kościele w dni powszednie, o godz. 17:30 i w niedzielę, po sumie.
2.   Pamiętajmy, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół nas obdarza.
3.   W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które przypada w środę, 7 października.
4.   Niedziela wypiera liturgiczne wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu (1182-1226), ojca wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyka, którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła. Imię to nosi Ojciec Święty Franciszek, wspomnijmy go w naszych modlitwach.
5.   W poniedziałek, 5 października w liturgii wspominamy wyjątkową polską Świętą – Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata.
6.   W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XX Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus (Cały Twój).Podobnie jak w latach poprzednich przed kościołem zbierane będą ofiary do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przygotowuje stypendia dla uzdolnionej młodzieży, będącej w trudnej sytuacji materialnej. Zapraszamw tym dniu, po sumie na nabożeństwo różańcowe, przygotowane przez młodzież, w oparciu o nauczanie św. JP II. A o 20.00 dona Apel Papieski.
7.   Od poniedziałku, 12 października Msza św. w dni powszednie, o godz. 16.00 a Różaniec o 16.30.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.