1.   Przeżywamy XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. Po Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia,przeznaczone na stypendia naukowe dla uzdolnionej młodzieży z terenów wiejskich. Modlitwę różańcową poprowadzi dzisiaj młodzież z klasy VIII w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy a także do udziału w Apelu Papieskim o 20.00.
2.   Przypominam, że od jutra Msza św. w ciągu tygodnia, odprawiana będzie o 16.00 a Różaniec o 16.30.
3.   W środę, w Dniu Edukacji Narodowej, nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami.
4.   Od 23 października, w czasie nabożeństwa różańcowego, będziemy modlić się za naszych zmarłych. Ich nazwiska proszę zapisać na kartkach i wrzucić do koszyka przed obrazem Matki Bożej.
5.   W piątek, 16 października przypada kolejna rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Warto w tym dniu sięgnąć do nauczania naszego Wielkiego Rodaka i pomodlić się przez Jego wstawiennictwo.
6.   W niedzielę, 18 października wspomnienie św. Łukasza – patrona służby zdrowia. Modlitwę różańcową ofiarujemy za pracowników Służby Zdrowia. W tym dniu przypada kolejna rocznica śmierci ks. bpa Jana Chrapka.W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny – czas naszej szczególnej modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Ofiary składane na tacę, będą przeznaczone na potrzeby misji.
7.   Portrety św.Jana Pawła II wykonane przez dzieci klas młodszych, pod, można oglądać na ścianach bocznych naszej świątyni.
8.Zachęcam do nabycia nowego numeru Gościa Niedzielnego, do którego dołączony jest piękny film: „Ziemia Maryi”.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.