1.    Ostatnia niedziela października w kalendarzu liturgicznym obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego kościoła parafialnego, czyli oddania go na wyłączną własność Panu Bogu. Dziękujemy dzisiaj za naszą świątynię, w której gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w której sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi. Dziękujemy wszystkim, którzy troszczą się o nasz kościół: ofiarodawcom, fundatorom, dobrodziejom – za wszelkie złożone ofiary materialne i duchowe, za wykonane prace, sprzątanie, dekoracje, kwiaty, różnorodną pomoc i zaangażowanie w rozwój duchowy i materialny naszej Parafii. Z naszym dziękczynieniem wiąże się zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota nadal dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga.
Zgodnie z przepisami regulującymi ilość wiernych na Mszy św. w kościele, informuję, że w naszej świątyni we Mszy św. może uczestniczyć, na chwilę obecną, jednocześnie 75 osób. Oczywiście w maseczkach.
2.    Dziś różaniec po sumie. Modlimy się za zmarłych. Można zapisywać wypominki roczne i półroczne.
3.    Do końca października różaniec za zmarłych po Mszy św., o 16.00.
We wtorek, 27 października proszę, by dzieci przyniosły do kościoła książeczki z obrazkami, które zbierały na różańcu.
4.    W środę, 28 października święto naszej parafii – Odpust św. Judy Tadeusza. Msze św. będą o 11.30 i 16.00. Szczególnie zachęcam do udziału w sumie odpustowej – będą księża z dekanatu, będzie okazja do spowiedzi i uzyskania odpustu. Naszym Gościem będzie ks. Jarosław Wasilewski, misjonarz z RPA.
5.    W niedzielę, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. w kościele o 8.00, 10.00, 11.30 i dodatkowo o 16.00. Ks. bp udzielił zgody na kwadrynację. Zgodnie z zaleceniem ks. Prymasa nie będzie Mszy św. z wypominkami na cmentarzu.
6.    W poniedziałek, 2 listopada – Dzień Zaduszny – dzień modlitwy za naszych zmarłych. Msze św. odprawiane będą o 10.00 i 16.00. Po Mszy św., o 10.00 procesja wokół kościoła połączona z modlitwą za zmarłych.
Na naszym cmentarzu, w miejscu sprawowania Mszy św., zostały położone przez p. Tomasza Stępnia granitowe płyty. Pracę tę wykonał całkowicie bezpłatnie, ofiarowując również materiały potrzebne do położenia płyt. Serdecznie za to dziękuję.
Miałem nadzieję, że już w tym roku, 1 listopada odprawiona zostanie tam Msza św. Niestety w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, nie będzie to możliwe. W planach są jeszcze podstopnie.
7.    Cennym darem dla zmarłych jest odpust. W tym roku możemy zyskać i ofiarować odpust za zmarłych wyjątkowo przez cały listopad.
Warunki uzyskania odpustu:
·        przyjęcie Komunii św.,
·        odmówienie modlitw Ojcze nasz i Wierzę w Boga,
·        modlitwa w intencji poleconej przez Ojca Świętego,
·        nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
Spełniając te warunki, możemy każdego dnia zyskać odpust i ofiarować go za konkretną, zmarłą osobę.
8.    Nadleśnictwo Ruda Maleniecka przekazało naszej parafii ofiarę w wysokości 2000 zł. Za wsparcie w tym trudnym czasie – serdecznie dziękuję. Warto przypomnieć, że leśnicy z naszego Nadleśnictwa ufundowali niedawno, dla naszej parafii, okazały krzyż misyjny. Za ten dar jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję p.Mirosławowi Nowakowi za ofiarowanie3m3 drewna dębowego z przeznaczeniem na ogrzewanie kościoła.
9.    Najbliższe dni będą czasem porządkowania grobów naszych bliskich na cmentarzach. To wyraz szczególnej troski o groby rodzinne, pamięci o wszystkich zmarłych, a przede wszystkim wyraz naszej wiary. Dbając o groby musimy jednak pamiętać o konsekwencjach naszych czynów dla otoczenia, dla przyrody i świata. Papież Franciszek zaznaczył w encyklice Laudato si: „Jeśli ludzie zanieczyszczają Ziemię substancjami trującymi, to wszystko, są to grzechy”. Każdy wie, jak wiele odpadów wytwarzamy w domach i jako społeczeństwo… Niektórych nie da się pominąć, ale wiele z nich jest wynikiem nawyków, które możemy zmienić. Dlatego prosimy o odpowiedzialność i ograniczenie, a może wręcz rezygnację ze składania na cmentarzach sztucznych wiązanek i kwiatów. Ich wytworzenie, a także utylizacja, obciążają środowisko. Wskazana jest także nasza rozwaga w doborze oraz ilości zapalanych zniczy, które chcemy, by były znakiem modlitwy za zmarłych, ale nie powinny zatruwać powietrza, czy generować kolejnych ton śmieci. Zastanówmy się nad naszym działaniem już teraz, a nie dopiero we Wszystkich Świętych, czy w kolejne listopadowe dni, dziwiąc się, czy wręcz oburzając na widok przepełnionych pojemników i stert śmieci bądź patrząc nie tylko na łuny, ale i dym – smog nad cmentarzami.
10 Porządkując groby naszych bliskich pamiętajmy, że śmieci zanosimy do kontenerów, nie zostawiamy śmieci pod murem cmentarnym i nie wynosimy do lasu.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.