„Przywrócić nadzieję” – pod tym hasłem Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski już po raz dwunasty organizuje Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Obchodzony jest on co roku w drugą niedzielę listopada. W tym roku krajem reprezentującym współczesne męczeństwo chrześcijan jest Republika Środkowoafrykańska. Wszystkich prześladowanych za wiarę wspieramy modlitwą.
1.Zgodnie z przepisami regulującymi ilość wiernych na Mszy św. w kościele, informuję, że w naszej świątyni we Mszy św. może uczestniczyć na chwilę obecną jednocześnie 35 osób. Oczywiście w maseczkach. W czasie pandemii dodatkowa Msza św.  w niedzielę o 16.00.
 2.W poniedziałek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego, wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „Rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet, kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. 3.W środę, z okazji  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pragniemy w tym trudnym czasie polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie. Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona 11 listopada o godz.: 16.00. 
–  w środę  również  wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa.
– w piątek : Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników polskich.
4. Można jeszcze zamawiać wypominki roczne i półroczne.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.