1.   W Kościele powszechnym obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Ubogich. Ustanowił go Papież Franciszek, w listopadzie 2016 roku,specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego, Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrzebujące pomocy. Otwórzmy serca na każdą ludzką biedę i chętnie nieśmy innym pomoc. Włączajmy się w działalność organizacji społecznych i kościelnych, np. Caritas.
 
2.   W sobotę 21 listopada – w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała 3 lata, jej rodzice: Święty Joachim i Święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu Świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia owej tajemnicy z Jej życia, od VIII wieku na Wschodzie i od XIV wieku także na Zachodzie, obchodzone jest specjalne święto.
 
3.   Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. W niedzielę, 22 listopada przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
 
4.   W II niedzielę Adwentu, 6 grudnia 2020r., na Mszy św., o 16.00 będzie poświęcenie medalików dla dzieci, przygotowujących się do I Komunii św. Bardzo proszę, aby rodzice zakupili medaliki, które dzieci będą nosić jako znak wiary.
W tym tygodniu patronują nam:
·       17 listopada – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), siostra zakonna; była żoną Ludwika IV, landgrafa Turyngii, po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki Świętego Franciszka.
·       18 listopada – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości, jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc.
20 listopada – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.