1.                 Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla, święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jest to ostatnia niedziela Roku Kościelnego. W niedzielę, 29 listopada rozpocznie się czas Adwentu i nowy rok liturgiczny Kościoła, którego hasłem jest: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32), zaś symbolami: chleb i wino. Starajmy się pogłębiać nasz udział w celebracji Eucharystii.
2.   Błogosławieństwo opłatków na stół wigilijny nastąpi w niedzielę, 29 listopada.
3.   W niedziele adwentowe, pół godziny przed pierwszą Mszą św.,śpiewane będą Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Zachęcam do udziału w tej pięknej modlitwie.
Roraty od poniedziałku do soboty o godzinie 16.00.Zapraszam wszystkich, a szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i kandydatów do bierzmowania. Na roraty dzieci mogą przynosić lampiony.
4.   W II niedzielę Adwentu, 6 grudnia 2020r., na Mszy św., o 16.00 będzie poświęcenie medalików dla dzieci, przygotowujących się do I Komunii św. Bardzo proszę, aby rodzice zakupili medaliki, które dzieci będą nosić jako znak wiary.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.