Ogłoszenia parafialne –28 grudnia 2020 roku, Niedziela Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa

1.   Ostatnia niedziela 2020 roku jest świętem Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie. Po Mszy św., o 8.00 spotkanie Rady Parafialnej.
2.   W czwartek, 31 grudnia ostatni dzień starego roku. Wspomnienie Św. Sylwestra, Papieża. O godz. 16.00 Msza Święta, w czasie której podziękujemy Bogu za miniony rok. Przepraszać będziemy za nasze grzechy, prosić o potrzebne łaski i błogosławieństwo na Nowy Rok Pański 2021. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo.
3.   W piątek, 1 stycznia Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia. Światowy dzień modlitw o pokój.
Przypada wtedy pierwszy piątek miesiąca. Przypomnę, że istota praktykowania pierwszych piątków polega na przyjęciu, w tym dniu, Komunii św. wynagradzającej. Pół godziny przed każdą Mszą św. będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Msze w parafii jak w każdą niedzielę
4.   W pierwszą sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej, wynagradzając Maryi za grzechy, którymi jest znieważane.
5.   Informowałem już, że w tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach. Ze względu na epidemię koronawirusa, wyjątkowo proponuję inną formę kolędy. Spotkajmy się w małych grupach, w naszym kościele. Zapraszam na wyznaczony dzień reprezentantów każdej rodziny, danego odcinka kolędowego. W ich intencji sprawowana będzie ofiara Mszy Świętej. Pobłogosławiona zostanie woda. Każdy otrzyma obrazek kolędowy z modlitwą o błogosławieństwo Boże dla domu, aby po powrocie pomodlić się wspólnie i poświęcić dom. Będzie można też złożyć ofiarę na potrzeby parafii w kopercie, na której proszę napisać imię i nazwisko ofiarodawcy.
6.   Porządek spotkań kolędowych w kościele:
·      we wtorek, 29.12 zapraszam na Mszę św. o 16.30 mieszkańców Dęby Kolonii,
·      w środę, 30.12 na 16.30 mieszkańców Dęby – odcinek przy drodze do Końskich,
·      w sobotę, 2 01.2021 mieszkańców Dęby – odcinek przy drodze do Koliszów.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne –20 grudnia 2020 roku – IV niedziela Adwentu B

1.   W ostatnią niedzielę Adwentu wpatrujemy się w postawę Maryi i Józefa –
pokornych Sług Boga, którzy swoim posłuszeństwem i wiarą zapraszają każdego z nas do ufnego wypełniania woli Bożej.
2.   Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami), młodzież i dorosłych zachęcam do udziału w Roratach, sprawowanych w naszym kościele od poniedziałku do środy, o 16.00. Proszę, aby dzieci, które uczestniczyły w Roratach, w środę przyniosły do kościoła plansze z obrazkami, które zbierały na Mszach św. Pół godziny przed Roratami można przystąpić do sakramentu pokuty. Przystępując do spowiedzi, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa chroniących przed koronawirusem.
3.   W czwartek Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, ostatnie roraty o 7.00, godzinki o 6.30. W Wigilię zachowajmy tradycyjny post. Uroczysta Pasterka o północy. Ofiary składane na tacę, w czasie Pasterki, przeznaczone będą na Diecezjalny Fundusz Ochrony Życia. Pozostałe Msze św. tak, jak w każdą niedzielę o 8.00, 10.00, 11.30 i dodatkowo o 16.00. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
4.   W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia porządek Mszy św. tak, jak w niedzielę. Ofiary składane w tym dniu na tacę przeznaczone będą na KUL.
5.   W niedzielę, 27 grudnia Uroczystość Świętej Rodziny.
Dziękuję Nadleśnictwu Radoszyce za przekazane naszej parafii choinki a także za ufundowany krzyż misyjny i wsparcie finansowe dla naszej parafii w trudnym czasie pandemii. Dziękuję osobom, które przygotowały świąteczne paczki dla dzieci z naszej parafii. W miniony wtorek zostały one przekazane dzieciom i mam nadzieję, że sprawią im wiele radości.
6.   W przyszłą niedzielę zapraszam członków Rady parafialnej na spotkanie po Mszy św. o 8.00
7.   Zapewne wiele osób słyszało o tragicznym pożarze, w miejscowości Sulborowice, w wyniku którego czteroosobowa rodzina (małżeństwo z dwójką nastoletnich dzieci) straciła cały dorobek życia. W czasie świąt tzn. w Boże Narodzenie, św. Szczepana i Niedzielę św. Rodziny ofiarą złożoną do puszki będzie można wesprzeć pogorzelców.
8.   W tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach. Ze względu na epidemię koronawirusa, wyjątkowo proponuję inną formę kolędy. Spotkajmy się w małych grupach, w naszym kościele. Zapraszam na wyznaczony dzień reprezentantów każdej rodziny, danego odcinka kolędowego. W ich intencji sprawowana będzie ofiara Mszy Świętej. Pobłogosławiona zostanie woda. Każdy otrzyma obrazek kolędowy z modlitwą o błogosławieństwo Boże dla domu, aby po powrocie pomodlić się wspólnie i poświęcić dom .
9.   Porządek spotkań kolędowych w kościele:
·      we wtorek, 29.12 zapraszam na Mszę św. o 16.30 mieszkańców Dęby Kolonii,
·      w środę, 30.12 na 16.30 mieszkańców Dęby – odcinek przy drodze do Końskich,
·      w sobotę, 2 01.2021 mieszkańców Dęby – odcinek przy drodze do Koliszów.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne –13 grudnia 2020 roku – III niedziela Adwentu B

1.    Dobiega połowa Adwentu. W czwartek, 17 grudnia wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z bliskimi oraz z naszą wspólnotą parafialną, gdzie umacniamy przyjaźń z Panem Bogiem, aby dalej ukazywać ją innym. Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii od czwartku 17.12 do środy 23.12 od 15.30 do 16.00. Przystępując do spowiedzi, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa chroniących przed koronawirusem.2.    Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się”! Od słów z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami), młodzież i dorosłych zachęcam do udziału w roratach, sprawowanych w naszym kościele od poniedziałku do soboty o 16.00.3.   Dziś przypada rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (1981 r.). Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet oddali życie. Polecajmy w naszych modlitwach obecnie rządzących, aby dzięki ich mądrości nasza Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.4.   Poświęcone, w pierwszą niedzielę Adwentu opłatki, są do nabycia w zakrystii i kancelarii parafialnej.

5.   W tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach. Ze względu na epidemię koronawirusa, wyjątkowo proponuję  inną formę kolędy. Spotkajmy się w małych grupach, w naszym kościele. Zapraszam na wyznaczony dzień reprezentantów każdej rodziny, danego odcinka kolędowego. W ich intencji sprawowana będzie ofiara Mszy Świętej. Pobłogosławiona zostanie woda. Każdy otrzyma obrazek kolędowy z modlitwą o błogosławieństwo Boże dla domu, aby po powrocie pomodlić się wspólnie i poświęcić dom (pamiętajmy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa epidemicznego). –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI

Do Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się dr Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, z prośbą, o włączenie się w inicjatywę uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego w Polsce „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło wolności”. Akcja ta polega na postawieniu w oknie swoich domów/mieszkań zapalonych świec dnia 13 grudnia br. o godz. 19:30, co byłoby bezpośrednim nawiązaniem do historycznych gestów św. Jana Pawła II oraz Ronalda Regana, Prezydenta Stanów Zjednoczonych, którzy pamiętnego 13 grudnia 1981 r. w ten właśnie sposób – w Pałacu Apostolskim oraz w Białym Domu, wyrazili swój sprzeciw wobec polityki władz komunistyczny w Polsce–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – 6 grudnia 2020 roku – II niedziela Adwentu B

1.    Dziś na wieńcu adwentowym zapłonęła druga świeca. Przypomina, że przeżywamy drugą niedzielę Adwentu, a także, że okres Adwentu ma podwójny charakter: kieruje naszą uwagę na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów oraz przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia, podczas których czcimy pierwsze przyjście Chrystusa. 
2.   Szczególnym wzorem adwentowego oczekiwania jest dla nas Maryja. Ku Jej czci odprawiana jest Msza Roratnia codziennie o godz. 16.00.
3.   We wtorek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja, wybrana od wieków, by stać się Matką Syna Bożego, na mocy Jego zasług została poczęta bez grzechu pierworodnego. Uciekając się pod Jej obronę, prośmy o zachowanie czystości naszych serc, wszak to o ludziach czystego serca Jezus powiedział, że będą oglądać Boga. Msze Święte w naszym kościele o godz. 10.00 i 16.00. Zapraszamy wszystkich!
4.   W przyszłą niedzielę przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W modlitwach indywidualnych pamiętajmy o naszej Ojczyźnie.
5.   W opłatki wigilijne, które zostały poświęcone w ubiegłą niedzielę, można zaopatrywać się w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. W zakrystii są również do nabycia świece Caritas na stół wigilijny
Niech święty czas Adwentu mobilizuje każdego do duchowej odnowy i zacieśniania więzi z Bogiem. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo po to, aby je przemienić i uświęcić. Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne, głośne reklamy i przedświąteczna bieganina między regałami w marketach–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.