1.    Dobiega połowa Adwentu. W czwartek, 17 grudnia wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z bliskimi oraz z naszą wspólnotą parafialną, gdzie umacniamy przyjaźń z Panem Bogiem, aby dalej ukazywać ją innym. Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii od czwartku 17.12 do środy 23.12 od 15.30 do 16.00. Przystępując do spowiedzi, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa chroniących przed koronawirusem.2.    Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się”! Od słów z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami), młodzież i dorosłych zachęcam do udziału w roratach, sprawowanych w naszym kościele od poniedziałku do soboty o 16.00.3.   Dziś przypada rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (1981 r.). Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet oddali życie. Polecajmy w naszych modlitwach obecnie rządzących, aby dzięki ich mądrości nasza Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.4.   Poświęcone, w pierwszą niedzielę Adwentu opłatki, są do nabycia w zakrystii i kancelarii parafialnej.

5.   W tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach. Ze względu na epidemię koronawirusa, wyjątkowo proponuję  inną formę kolędy. Spotkajmy się w małych grupach, w naszym kościele. Zapraszam na wyznaczony dzień reprezentantów każdej rodziny, danego odcinka kolędowego. W ich intencji sprawowana będzie ofiara Mszy Świętej. Pobłogosławiona zostanie woda. Każdy otrzyma obrazek kolędowy z modlitwą o błogosławieństwo Boże dla domu, aby po powrocie pomodlić się wspólnie i poświęcić dom (pamiętajmy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa epidemicznego). –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.