1.   W ostatnią niedzielę Adwentu wpatrujemy się w postawę Maryi i Józefa –
pokornych Sług Boga, którzy swoim posłuszeństwem i wiarą zapraszają każdego z nas do ufnego wypełniania woli Bożej.
2.   Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami), młodzież i dorosłych zachęcam do udziału w Roratach, sprawowanych w naszym kościele od poniedziałku do środy, o 16.00. Proszę, aby dzieci, które uczestniczyły w Roratach, w środę przyniosły do kościoła plansze z obrazkami, które zbierały na Mszach św. Pół godziny przed Roratami można przystąpić do sakramentu pokuty. Przystępując do spowiedzi, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa chroniących przed koronawirusem.
3.   W czwartek Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, ostatnie roraty o 7.00, godzinki o 6.30. W Wigilię zachowajmy tradycyjny post. Uroczysta Pasterka o północy. Ofiary składane na tacę, w czasie Pasterki, przeznaczone będą na Diecezjalny Fundusz Ochrony Życia. Pozostałe Msze św. tak, jak w każdą niedzielę o 8.00, 10.00, 11.30 i dodatkowo o 16.00. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
4.   W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia porządek Mszy św. tak, jak w niedzielę. Ofiary składane w tym dniu na tacę przeznaczone będą na KUL.
5.   W niedzielę, 27 grudnia Uroczystość Świętej Rodziny.
Dziękuję Nadleśnictwu Radoszyce za przekazane naszej parafii choinki a także za ufundowany krzyż misyjny i wsparcie finansowe dla naszej parafii w trudnym czasie pandemii. Dziękuję osobom, które przygotowały świąteczne paczki dla dzieci z naszej parafii. W miniony wtorek zostały one przekazane dzieciom i mam nadzieję, że sprawią im wiele radości.
6.   W przyszłą niedzielę zapraszam członków Rady parafialnej na spotkanie po Mszy św. o 8.00
7.   Zapewne wiele osób słyszało o tragicznym pożarze, w miejscowości Sulborowice, w wyniku którego czteroosobowa rodzina (małżeństwo z dwójką nastoletnich dzieci) straciła cały dorobek życia. W czasie świąt tzn. w Boże Narodzenie, św. Szczepana i Niedzielę św. Rodziny ofiarą złożoną do puszki będzie można wesprzeć pogorzelców.
8.   W tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach. Ze względu na epidemię koronawirusa, wyjątkowo proponuję inną formę kolędy. Spotkajmy się w małych grupach, w naszym kościele. Zapraszam na wyznaczony dzień reprezentantów każdej rodziny, danego odcinka kolędowego. W ich intencji sprawowana będzie ofiara Mszy Świętej. Pobłogosławiona zostanie woda. Każdy otrzyma obrazek kolędowy z modlitwą o błogosławieństwo Boże dla domu, aby po powrocie pomodlić się wspólnie i poświęcić dom .
9.   Porządek spotkań kolędowych w kościele:
·      we wtorek, 29.12 zapraszam na Mszę św. o 16.30 mieszkańców Dęby Kolonii,
·      w środę, 30.12 na 16.30 mieszkańców Dęby – odcinek przy drodze do Końskich,
·      w sobotę, 2 01.2021 mieszkańców Dęby – odcinek przy drodze do Koliszów.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.