1.   Ostatnia niedziela 2020 roku jest świętem Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie. Po Mszy św., o 8.00 spotkanie Rady Parafialnej.
2.   W czwartek, 31 grudnia ostatni dzień starego roku. Wspomnienie Św. Sylwestra, Papieża. O godz. 16.00 Msza Święta, w czasie której podziękujemy Bogu za miniony rok. Przepraszać będziemy za nasze grzechy, prosić o potrzebne łaski i błogosławieństwo na Nowy Rok Pański 2021. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo.
3.   W piątek, 1 stycznia Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia. Światowy dzień modlitw o pokój.
Przypada wtedy pierwszy piątek miesiąca. Przypomnę, że istota praktykowania pierwszych piątków polega na przyjęciu, w tym dniu, Komunii św. wynagradzającej. Pół godziny przed każdą Mszą św. będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Msze w parafii jak w każdą niedzielę
4.   W pierwszą sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej, wynagradzając Maryi za grzechy, którymi jest znieważane.
5.   Informowałem już, że w tym roku nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach. Ze względu na epidemię koronawirusa, wyjątkowo proponuję inną formę kolędy. Spotkajmy się w małych grupach, w naszym kościele. Zapraszam na wyznaczony dzień reprezentantów każdej rodziny, danego odcinka kolędowego. W ich intencji sprawowana będzie ofiara Mszy Świętej. Pobłogosławiona zostanie woda. Każdy otrzyma obrazek kolędowy z modlitwą o błogosławieństwo Boże dla domu, aby po powrocie pomodlić się wspólnie i poświęcić dom. Będzie można też złożyć ofiarę na potrzeby parafii w kopercie, na której proszę napisać imię i nazwisko ofiarodawcy.
6.   Porządek spotkań kolędowych w kościele:
·      we wtorek, 29.12 zapraszam na Mszę św. o 16.30 mieszkańców Dęby Kolonii,
·      w środę, 30.12 na 16.30 mieszkańców Dęby – odcinek przy drodze do Końskich,
·      w sobotę, 2 01.2021 mieszkańców Dęby – odcinek przy drodze do Koliszów.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.