1.    Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.(J 3,16). Bóg z miłości uczynił z nas przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, o czym przypomina dziś św. Paweł. Kiedy patrzymy na Dzieciątko Jezus złożone w żłóbku, zobaczmy w Nim naszego Zbawiciela. Cieszmy się z bliskiej obecności Jezusa i dziękujmy naszemu Ojcu w niebie za Jego miłość.
2.    W najbliższą środę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – potocznie: Trzech Króli. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. – będą sprawowane jak w każdą niedzielę. Po każdej Mszy św. nastąpi błogosławieństwo kredy i kadzidła. Zebrana w tym dniu taca, będzie przeznaczona na misje, prowadzone przez Kościół Powszechny.
Wszystkich zachęcamy do oznaczenia drzwi swoich domów, pobłogosławioną kredą, napisem: K+M+B+2021 jako znak przynależności rodziny do Chrystusa. Litery te nawiązują do przekazanych przez tradycję imion trzech mędrców (Kacper, Melchior, Baltazar), choć nie są one wymieniane w Biblii. Można również oznaczyć drzwi literami C+M+B+2021, które stanowią skrót od łacińskiej sentencji Christus Mansionem Benedicat, która oznacza: niech Chrystus błogosławi ten dom. Obydwa napisy są świadectwem przynależności rodziny do Chrystusa. Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważne może być, dla chwiejących się w wierze, świadectwo ludzi przyznających się do Chrystusa. Ofiary złożone w tym dniu na tacę, przeznaczone będą na potrzeby Misji. W tym roku, ze względu na ograniczenia sanitarne, nie będzie Pokłonu (Pochodu) Trzech Króli, który w latach poprzednich odbywał się w naszej parafii.
3.   W Uroczystość Trzech Króli ks. Biskup Henryk Tomasik, Ordynariusz naszej diecezji będzie obchodził 28 rocznicę święceń biskupich. W modlitwie polecać będziemy Bogu Dostojnego Jubilata.
4.   W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. To uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Chrystusa Pana. A także wezwanie dla nas, abyśmy powracali zarówno do wydarzenia nad Jordanem, jak i do naszego chrztu, kiedy zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, umiłowanego Syna Bożego. Warto zadać sobie pytania: czy rzeczywiście jesteśmy Jemu wierni i czy naszą wierność pogłębiamy i umacniamy? 
5.   Na modlitewne spotkanie kolędowe zapraszam w tym tygodniu do kościoła, na 16.30 mieszkańców:
·      Poniedziałek,4 stycznia –Dęba (przy drodze do Strzęboszowa),
·      Wtorek, 5 stycznia – Strzęboszów,
·      Czwartek,7 stycznia – Cieklińsko,
·      Piątek,8 stycznia –Ruda Maleniecka (przy drodze do Lipy od rodziny. Przepiórów do rodziny. Kiełbusów),
·      Sobota,9 stycznia – Ruda Maleniecka (przy drodze do Lipy od rodziny. Łuszczyńskich. Kantor i Piaski i Chojna).–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.