Słowo Księdza Biskupa Marka Solarczyka
Moi Drodzy!
W dniu, 4 stycznia 2021 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Henryka Tomasika z posługi biskupa radomskiego. Dziękujemy Dobremu Bogu za Jego pasterską troskę i oddaną posługę we wspólnocie Kościoła radomskiego. W uroczysty sposób wypowiemy dziękczynienie dla biskupa Henryka w dniu, 19 stycznia, gdy w naszej katedrze radomskiej, będziemy modlili się z Nim i zawierzali Go Dobremu Bogu.
Tego samego dnia, Ojciec Święty Franciszek mianował mnie biskupem radomskim i zgodnie z przepisami prawa kościelnego objąłem kanonicznie urząd w dniu, 8 stycznia 2021 roku, a liturgiczny ingres do kościoła katedralnego odbędzie się w najbliższym czasie.
Jako wasz nowy biskup, przywołuję mocy Bożego błogosławieństwa i staję pośród was z wdzięcznością za wasze świadectwo ufnej wiary oraz ofiarnego życia. Proszę was o modlitwę w intencji mojej posługi pośród was, z wami i dla was.
Ufam, że z opieką Matki Bożej i wstawiennictwem Św. Kazimierza, w obecnym czasie i panujących warunkach, będziemy potrafili być wiernymi świadkami Boga i rozwijać Jego łaski, jakie otrzymujemy z taką obfitością od dnia przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego.
Wasz biskup Marek 
1.   Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
2.   Na modlitewne spotkanie kolędowe zapraszam w tym tygodniu do kościoła, na 16.30 mieszkańców:
·      Poniedziałek,11 stycznia – Ruda Maleniecka przy drodze do Fałkowa i bloki Nadleśnictwa.
·      Wtorek, 12 stycznia – Ruda Maleniecka tzw. Praga i bloki Rybołóstwa.
·      Środa, 13 stycznia – Wyszyna Rudzka.
·      Czwartek, 14 stycznia – Wyszyna Machorowska.
·      Piątek,15 stycznia – Wyszyna Fałkowska.
W niedzielę, 7 lutego na Mszy św., o 16.00 poświęcone zostaną modlitewniki dla dzieci, przygotowujących się do Komunii Św. w Rudzie Malenieckiej.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.