DEKRET
W związku ze stanem epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 KPK udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej osobom w podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym, osobom chorym oraz tym, którzy czują wielką obawę przed zarażeniem. Jednocześnie przypominamy o przestrzeganiu wszelkich norm sanitarnych związanych ze stanem epidemicznym w czasie sprawowania posługi duszpasterskiej. Podczas liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Św. zarówno do ust, jak i na rękę.  
X Marek Solarczyk Biskup Radomski
 
 
Dnia 29 grudnia 2020 roku Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. Jego epicentrum znajdowało się niedaleko stolicy kraju – Zagrzebia. Zginęło siedem osób, setki zostało rannych, a tysiące pozbawionych dachu nad głową. Straty materialne opiewają na miliony dolarów. Kilka dni później 6 stycznia 2021 roku doszło w tym regionie do kolejnych wstrząsów. W obliczu tego wydarzenia Caritas Chorwacji zwróciła się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc. Jako Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska – przekazaliśmy już 100 tys. złotych, jednak potrzeby są zdecydowanie większe. W tej nadzwyczajnej sytuacji niedziela 24 stycznia br. będzie „Dniem solidarności z Chorwacją”. W jego ramach, podczas każdej Mszy Świętej, we wszystkich parafiach będziemy modlić się za poszkodowanych, a przed kościołami przeprowadzimy zbiórkę do puszek na ten cel. 
  Bp Marek Solarczyk
 
 
1.   Przeżywamy 2. niedzielę zwykłą, która rozpoczyna w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. W naszych modlitwach odpowiedzmy na pragnienie Jezusa, aby wszyscy Jego uczniowie stanowili jedno.
2.   We wtorek imieniny ks. bpa Seniora Henryka Tomasika, pamiętajmy w modlitwie o byłym Ordynariuszu naszej diecezji.
3.   Wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta, które przypada w tym tygodniu, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności i pociechy z wnuków. Szczęść Boże!
4.   Zakończyły się modlitewnie spotkania kolędowe w naszym kościele. Wszystkim, z którymi spotkaliśmy się i tym, którzy łączyli się duchowo serdecznie dziękuję.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.