1.                 Przeżywamy dzisiaj pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie, trwające od Środy Popielcowej, kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża, św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”.
2.   Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki, w naszym kościele o godz. 16.00 celebrujemy nabożeństwo Drogi krzyżowej, a w niedziele, po sumie Gorzkie Żale. Do udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.Za udział w nabożeństwach wielkopostnych możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, odpuszczone już, co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
3.   W niedzielę, 28 marca zbierane będą ofiary, przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Wesprzyjmy ofiarami misjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną. Módlmy się i ofiarowujmy za nich nasze wyrzeczenia i posty.
4.   Rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży w tym roku, ze względu na pandemię, będą miał inny charakter niż dotychczas. W ramach katechezy w szkole katecheci podejmiemy tematy związane z Wielkim Postem, spowiedzią i rekolekcjami.
Stworzona została możliwość przeżycia rekolekcji z pomocą mediów. W TVP3: Rekolekcje dla dzieci – 22-24 marca (poniedziałek-środa), g. 9:30, Rekolekcje dla młodzieży – 22-24 marca (poniedziałek-środa), g. 12:30.
5.   W ramach jałmużny wielkopostnej można dokonać odpisu 1 % od swego podatku na rzecz Caritas Diecezji Radomskiej. Szczegóły na plakacie i ulotkach.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.