1.   W Kościele, w Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku przeżywamy go pod hasłem: Żyjmy Eucharystią. Wspieramy ofiarami misjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną. Ofiarowujmy za nich nasze wyrzeczenia modlitwy i posty.
2.   W każdą niedzielę Gorzkie Żale po Mszy św., o 11.30, a w piątek o 16.00 – Droga Krzyżowa.
3.   Otoczmy naszą szczególną modlitwą Ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego, który obchodzi 6. rocznicę sakry biskupiej.
 
4.. Jutro rozpocznie się miesiąc, w którym w szczególny sposób będziemy oddawali cześć opiekunowi Pana Jezusa – św. Józefowi. Św. Józef jest nie tylko wspaniałym opiekunem Świętej Rodziny, ale i niezwykłym orędownikiem w trudnych sprawach naszych rodzin. Przez Jego wstawiennictwo wypraszać będziemy potrzebne łaski. W poniedziałek, 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
4.   W czwartek, 4 marca wspominamy Świętego Kazimierza, patrona naszej diecezji. Przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej opiece Kościół lokalny – naszych księży, biskupów i całą wspólnotą diecezjalną.
5.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
·      w czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej,
·      w piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa i wynagradzać za grzechy nasze i całego świata, spowiedź od 15.00 do 16.00, Msza wotywna ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.16.00,
·      Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca, podczas Mszy Świętej, o godz. 16.00.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.