1.   Czas Wielkiego Postu, to czas przemiany naszego życia, pracy nad swoją duchowością i dążenia do nawrócenia. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie, by nawrócenie mogło się dokonać w naszym sercu. Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze Krzyżowej o 16.00 i niedzielnych Gorzkich Żalach po sumie. Przypominamy, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. Drogę Krzyżową w najbliższy piątek poprowadzi młodzież z naszej parafii.
 
2.   Jutro, 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, matkach, o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
 
3.   Mimo epidemii, Papież Franciszek zapowiedział, że tradycyjnie przed IV Niedzielą Wielkiego Postu odbędzie się inicjatywa modlitewna: „24 godziny dla Pana”. To nabożeństwo pokutne poprzedzające IV niedzielę Wielkiego Postu. Jego inicjatorem jest papież Franciszek, który chciał, aby stworzono możliwość przystąpienia przy tej okazji do spowiedzi wielu ludziom. W związku z tym zapraszam na indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się w naszym kościele w piątek  po Mszy św. wieczorowej. W czasie adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
 
4.   W sobotę przypada 8. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. W sposób szczególny będziemy się modlić o duchowe owoce pielgrzymki Ojca Świętego do Iraku. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem miłości do Głowy Kościoła powszechnego.
 
5.W marcu w szczególny sposób  oddajemy cześć opiekunowi Pana Jezusa – św. Józefowi. Św. Józef jest nie tylko wspaniałym opiekunem Świętej Rodziny, ale i niezwykłym orędownikiem w trudnych sprawach naszych rodzin. Przez Jego wstawiennictwo po Mszy św. wypraszać będziemy potrzebne łaski.
 
             Informacja Wójta Leszka Kucy Gminnego Komisarza Spisowego
 
 
1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest powszechny, czyli dotyczy nas wszystkich. Obowiązującą metodą jego realizacji jest samospis internetowy na stronie spis.gov.pl. Samodzielnie mogą się spisać także osoby, które nie posiadają urządzenia lub dostępu do Internetu. Z myślą o nich przygotowaliśmy stanowisko w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej i Urzędzie Statystycznym w Kielcach, przy których można się nie tylko spisać, ale także otrzymać pomoc przeszkolonych osób. Wypełnianie formularza spisowego trwa kilka minut. Od 1 kwietnia działa również infolinia spisowa, na której można uzyskać nie tylko informacje i porady, ale również spisać się. Pamiętajmy — wszyscy liczymy się dla Polski.
 
KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI W KOŃSKICH
Uwaga Seniorzy! Przestępcy działający metodą „na wnuczka” czy „na policjanta” wciąż oszukują. Wyłudzają pieniądze, które często stanowią oszczędności życia starszych ludzi. Najlepszą radą, gdy ktoś usiłuje telefonicznie uzyskać od nas przekazanie gotówki, rozłączyć się i zadzwonić na policję.
Schemat oszustwa „na policjanta” za każdym razem jest bardzo podobny. Do seniora dzwoni osoba podająca się za funkcjonariusza policji. Twierdzi, że rozpracowuje szajkę oszustów pracujących w bankach lub grupę hakerów włamujących się na konta. Oszczędności są oczywiście zagrożone, trzeba je natychmiast wypłacić i zabezpieczyć. Fałszywy funkcjonariusz podczas rozmowy stara się być jak najbardziej wiarygodny. Często podaje fikcyjny numer legitymacji służbowej lub numer gabinetu w komendzie, w której podobno na co dzień służy. Oszuści, aby upewnić swojego rozmówcę, że faktycznie rozmawiają z policjantem, każą wybrać w telefonie numer 112, pod którym można potwierdzić dane rzekomego mundurowego. Jeśli jednak ofiara wybierze podczas rozmowy numer alarmowy, wtedy wcale nie połączy się z policją, tylko będzie kontynuować rozmowę z oszustem, który w tym czasie przekazuje słuchawkę drugiemu przestępcy, podszywającemu się pod oficera dyżurnego. 
Praktycznie każdy z nas ma w swoim otoczeniu jakiegoś seniora. Porozmawiajmy z nim o metodach działania oszustów. Może to być dziadek lub babcia w rodzinie albo starszy sąsiad, mieszkający w naszej okolicy. Kilka słów przestrogi przed oszustami może pomóc ochronić ich przed utratą oszczędności życia.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.