Moi Drodzy! W dniu 25 marca będziemy przeżywali 29. rocz. utworzenia naszej diecezji radomskiej. Liturgia tego dnia zachęca nas do rozważenia razem z Maryją tajemnicy Zwiastowania Pańskiego i uświadamia nam wyjątkowe znaczenie przyjęcia powołania, jakie Bóg ofiarowuje człowiekowi. Niech Matka Boża oręduje za nami i wspiera dzieło modlitwy w intencji powołań do szczególnej służby Bogu, jakie chcemy podjąć w naszej diecezji od Uroczystości Zwiastowania Pańskiego do Niedzieli Dobrego Pasterza. Każdego dnia, jedna ze wspólnot podejmie szczególną troskę modlitewną w intencji powołań oraz będzie przewodziła duchowej wspólnocie wszystkich, pragnących włączyć się w to dzieło. Niech ten czas będzie dla każdego z nas okazją do odnowienia powołania ofiarowanego nam przez Boga i przyniesie duchowe umocnienie dla rozeznających i przyjmujących powołanie od Boga w obecnym czasie.
                                                                                                     Wasz biskup Marek–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.