1.   Wielki Post to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne.
2.   Od piątej niedzieli Wielkiego Postu, Kościół coraz bardziej koncentruje uwagę na tajemnicy krzyża. Czyni to nie po to, byśmy współczuli cierpiącemu Jezusowi i litowali się nad Nim, ale byśmy przyjęli owoce Jego męki i śmierci. Jezus zapowiada swoją mękę jako wywyższenie. W  krzyżu nastąpił tryumf nad szatanem i jego dziełami, w krzyżu najpełniej objawiła się Boża miłość do każdego człowieka. W tę niedzielę zasłaniamy krzyż, znak naszego zbawienia, który zostanie uroczyście odsłonięty w czasie nabożeństwa pasyjnego, w Wielki Piątek. W marcu, w szczególny sposób oddajemy cześć opiekunowi Pana Jezusa – Św. Józefowi, którego papież Franciszek ogłosił patronem bieżącego roku. Św. Józef jest wspaniałym opiekunem Świętej Rodziny, a także orędownikiem w trudnych sprawach naszych rodzin. Na zakończenie każdej Mszy św. wypraszać będziemy, za jego pośrednictwem, potrzebne łaski.
3.   W czwartek, 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania NPM przypada nasz parafialny odpust. Msze św. będą o 9.00, suma o 11.30 i po południu o 17.00. Będzie to dzień spowiedzi wielkanocnej. Spowiedź od 9.30 do 12.00 i od 16.00 do 17.00. Nauki na Mszach św. wygłosi ks. kan. Marian Strzałkowski. Przebywając w kościele pamiętajmy o zachowaniu przepisów epidemiologicznych.
4.   Bardzo proszę o zgłaszanie, telefonicznie lub w zakrystii, osób starszych i chorych, które przed Wielkanocą chcą przyjąć sakramenty święte.
5.   28 marca, Niedzielą Palmową, rozpoczynamy Wielki Tydzień. To czas szczególnego rozważania Męki Pańskiej. Podczas Mszy św. zostaną poświęcone palmy, przypominające te jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Jerozolimy Chrystusa.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.