1.Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”..
2. Liturgia Triduum Paschalnego w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna rozpoczynać się będzie w naszym kościele o godzinie 18.00.  Zgodnie z ostatnimi zaleceniami w naszym kościele może przebywać równocześnie 25 osób. Pozostałe osoby, które chcą uczestniczyć w Liturgii musza pozostać na zewnątrz kościoła zachowując dystans miedzy sobą i zakładając maseczki.
3.Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, a także uwięzienia Pana Jezusa. Po Mszy św.i przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do ciemnicy – indywidualna adoracja.
4 .Wielki Piątek to pamiątka męki i śmierci Jezusa. W tym dniu Kościół na znak smutku i żałoby powstrzymuje się od sprawowania Mszy św. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, który zachowujemy również w Wielką Sobotę.O 12.00 tradycyjnie Droga Krzyżowa. Liturgia wieczorna rozpocznie się o 18.00.Krzyż, wczasie adoracji,ucałuje tylko celebrans i asysta, pozostali wierni oddadzą Mu hołd przez pokłon i przyklękniecie. Po zakończeniu liturgii, krzyż zostanie ustawionyw prezbiterium, aby wierni mogli Go adorować z właściwej odległości – bez całowania i dotykania.
W tym roku Wielki Piątek jest także pierwszym piątkiem miesiąca, warto przypomnieć, że osoby odprawiające praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które nie będą mogły uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej i przyjąć Komunii św. wynagradzającej, nie przerywają w ten sposób praktyki pierwszych piątków miesiąca i będą mogły ją kontynuować w kolejnym miesiącu.
Na zakończenie nabożeństwa Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do  grobu Pańskiego. Adoracja do 22.00.
5.  Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Adoracja NS w naszym kościele od 8.00 do 22.00. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal trwamy w ciszy i zadumie nad śmiercią.
Poświęcenie pokarmów przed kościołem o godz. 9.00, a następnie na wioskach zgodnie ze zwyczajem lat ubiegłych. W Strzęboszowie o 9.15, w Dębie o 9.30, na Kolonii Dęba o 9.40, w Cieklińsku o 9.50, na Wyszynie Rudzkiej o 10.00, Wyszyna Machorowska o 10.10, Wyszyna Fałkowska o 10.20 i powtórnie przed kościołem o 11.00. Proszę, by nie gromadzić się w pomieszczeniach, ale na zewnątrz i przestrzegać zasad sanitarnych (maseczki i dystans pomiędzy osobami).Wieczorna Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o 18.00.
6.   W Niedzielę Wielkanocną Rezurekcja o 6.00, a następnie Msze św. o 10.00, 11.30 i dodatkowa Msza św. o 16.00. Nie będzie Mszy św o 8.00.
7.  Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę, pół godziny przed Mszą św., przy zachowaniu zaleceń sanitarno – epidemicznych, obowiazujących w obecnym czasie.
8.    Bardzo proszę o zgłaszanie, telefonicznie lub w zakrystii, osób starszych i chorych, które przed Wielkanocą chcą przyjąć sakramenty święte.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.