Ogłoszenia parafialne – IV Niedziela Wielkanocna 25 kwietnia 2021 roku

1.    Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna w Kościele Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W czasie nabożeństw i w indywidualnych modlitwach pamiętamy o kandydatach do kapłaństwa, przebywających w Seminariach Duchownych  i o młodzieży rozeznającej swoje powołanie, zwłaszcza z naszej Parafii.
2.    Dziś przypada święto patronalne naszego Biskupa Diecezjalnego –Księdza Bpa Marka Solarczyka. Otoczmy naszego Pasterza życzliwą modlitwą.
3.                  W sobotę  rozpoczyna się maj – miesiąc w którym modlimy się szczególnie gorąco do Matki Bożej. Nabożeństwa majowe w kościele od poniedziałku do soboty po Mszy św o 17.00 a w niedziele po Mszy św. o 11.30. Jest pięknym polskim zwyczajem śpiewanie Litanii loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach starajmy się go podtrzymywać i angażować dzieci i młodzież do tej modlitwy. Postarajmy się również o udekorowanie kapliczek i krzyży. Wiele z nich już zostało udekorowanych. Mam nadzieję , że w naszej parafii żadna figurka czy też krzyż przydrożny nie zostaną zapomniane. W pierwszą sobotę miesiąca zwracamy się na modlitwie wynagradzającej za grzechy  do Niepokalanego Serca Maryi..
4.    Papież Franciszek zadecydował, iż beatyfikacja Sług Bożych kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września w Warszawie.
5.    I Komunia św. w naszej Parafii, na prośbę rodziców, została przełożona na 27 czerwca 2021 r., bierzmowanie planowane jest na 21 czerwca 2021r.
6.    Po Mszy św., o godzinie 8.00 spotkanie z członkami Rady Parafialnej.
7.    Trwają prace remontowe na drodze przed kościołem, władze gminy zapewniają, że po ich zakończeniu zwiększy się ilość miejsc parkingowych i teren przed kościołem zyska na estetyce.
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w związku z kampanią społeczną „Stop pożarom traw” zwraca się z apelem i przypomnieniem, że celowe podpalenia traw stanowi 90 % wszystkich pożarów. Wcale nie poprawia to jakości gleby, a wręcz ją wyjaławia oraz i stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego (zwierząt i mikroorganizmów) jak i bezpieczeństwa ludzi, Wypalanie traw jest surowo zabronione i grozi nawet za to kara do 5 tyś zł. Kiedy strażacy są zadysponowani do takich akcji, w tym czasie mogą być potrzebni w sytuacjach gdzie potrzeba ratować życie ludzkie!–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – III Niedziela Wielkanocna 18 kwietnia 2021 roku

1.   Jesteśmy Kościołem w drodze, pielgrzymującym do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali        w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym, którego motywem przewodnim są słowa: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6,35), prośmy Pana Jezusa           o pomoc w umiłowaniu i zrozumieniu Pisma Świętego. Wygospodarujmy, w tym tygodniu, nieco więcej czasu, aby sięgać po Biblię.
2.   W piątek uroczystość św. Wojciecha, biskupa   i męczennika – głównego patrona Polski. Podziękujemy Bogu za dzieło ewangelizacji, nie tylko naszych rdzennych ziem, którego dokonał św. Wojciech. Główne uroczystości patronalne ku czci św. Wojciecha odbędą się w Gnieźnie. Ze względu na uroczystość, w tym dniu, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
3.   W dniu, 25 kwietnia przypada święto patronalne naszego Biskupa Diecezjalnego –Księdza Bpa Marka Solarczyka. Otoczmy naszego Pasterza życzliwą modlitwą.
4.   W następną niedzielę –Niedzielę Dobrego Pasterza –  rozpoczyna się Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie        i zakonne.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – II Niedziela Wielkanocna 11 kwietnia 2021 roku

.Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jej oddają słowa zaczerpnięte z Dzienniczka św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego”. Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia dziś, o godz. 15.00. w kościele.
2. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w naszej diecezji rozpoczyna się Jerycho Rodzin.Dzisiaj, ogodz. 11.30 w Studziannie, ksiądz biskup Ordynariusz Marek Solarczyk odprawi uroczystą Mszę świętą i poświęci obrazy Matki Bożej Świętorodzinnej, które będą peregrynowały po diecezji. Wraz z obrazami będą peregrynowały relikwie świętej Joanny Beretty Molla, świętych Zelii i Ludwika Martin rodziców św. Teresy z Lisieux.
Jerycho Rodzin to nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencji małżeństw, rodzin, matek, ojców, babć, dziadków, dzieci, młodzieży. W naszej parafii obraz Matki Bożej Świętorodzinnej będzie 10 i 11 maja br.
 
3.W niedzielę18 kwietnia 2021 r. przeżywać będziemy. „Niedzielę Biblijną” oraz Piąte Narodowe Czytanie Pisma Świętego, którego lekturą będzie Ewangelia według św. Marka.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – Niedziela Wielkanocna 04 kwietnia 2021 roku

 
1.   Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Rezurekcją rozpoczęliśmy Świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego – wydarzenia, które stanowi fundament naszej wiary i gwarancję naszego Zmartwychwstania. Najbliższy tydzień to Oktawa Wielkanocy, przedłużająca radość ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem.
 
2.   Serdeczne podziękowania składam osobom, które zaangażowały się w przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego i Świąt:
§  Dziękuję p. katechetce Danucie Łabendowicz za przygotowanie oprawy liturgicznej w czasie Triduum Paschalnego i dziś.
§  Ministrantom za posługę przy ołtarzu w czasie Triduum Paschalnego i Świąt .
§  Dziękuję p. Kościelnemu S. Kucy, p. Magdalenie Pękala, Bożenie Popielskiej, Edycie Skwara, Dorocie Sęga i Jakubowi Milewiczowi za przygotowanie świątecznej dekoracji. Mieszkańcom Dęby za ofiarę na kwiaty do Grobu Pana Jezusa.
§  Dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiarę do puszki na kwiaty do Grobu PJ i przy okazji poświęcenia pokarmów.
§  Dziękuję p. organiście i scholi za śpiew i piękną adorację w Wielki Piątek. Kandydatom do bierzmowania za wspólna modlitwę przy Grobie Pana Jezusa.
3.   Jutro drugi dzień Świąt. Msze św. o 8.00, 10.00, 11.30 i dodatkowa Msza św. o 16.00. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na KUL.
 
4.   Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego” słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny. Zachęcam, szczególnie o godz. 15.00, do modlitwy słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego.
 
Drodzy parafianie! Czcigodni Goście!
Życzę Każdemu z Was:
dotknięcia chwały Zmartwychwstałego Chrystusa,
udziału w Jego radości i pokoju
oraz nadziei, że z NIM pokonamy trudności.
Na świąteczny czas życzę także spokoju i odpoczynku od codziennych problemów, ciepła rodzinnego i dobrego duchowego przeżycia świąt wielkanocnych.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.