1.   Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Rezurekcją rozpoczęliśmy Świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego – wydarzenia, które stanowi fundament naszej wiary i gwarancję naszego Zmartwychwstania. Najbliższy tydzień to Oktawa Wielkanocy, przedłużająca radość ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem.
 
2.   Serdeczne podziękowania składam osobom, które zaangażowały się w przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego i Świąt:
§  Dziękuję p. katechetce Danucie Łabendowicz za przygotowanie oprawy liturgicznej w czasie Triduum Paschalnego i dziś.
§  Ministrantom za posługę przy ołtarzu w czasie Triduum Paschalnego i Świąt .
§  Dziękuję p. Kościelnemu S. Kucy, p. Magdalenie Pękala, Bożenie Popielskiej, Edycie Skwara, Dorocie Sęga i Jakubowi Milewiczowi za przygotowanie świątecznej dekoracji. Mieszkańcom Dęby za ofiarę na kwiaty do Grobu Pana Jezusa.
§  Dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiarę do puszki na kwiaty do Grobu PJ i przy okazji poświęcenia pokarmów.
§  Dziękuję p. organiście i scholi za śpiew i piękną adorację w Wielki Piątek. Kandydatom do bierzmowania za wspólna modlitwę przy Grobie Pana Jezusa.
3.   Jutro drugi dzień Świąt. Msze św. o 8.00, 10.00, 11.30 i dodatkowa Msza św. o 16.00. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na KUL.
 
4.   Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego” słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny. Zachęcam, szczególnie o godz. 15.00, do modlitwy słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego.
 
Drodzy parafianie! Czcigodni Goście!
Życzę Każdemu z Was:
dotknięcia chwały Zmartwychwstałego Chrystusa,
udziału w Jego radości i pokoju
oraz nadziei, że z NIM pokonamy trudności.
Na świąteczny czas życzę także spokoju i odpoczynku od codziennych problemów, ciepła rodzinnego i dobrego duchowego przeżycia świąt wielkanocnych.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.