.Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jej oddają słowa zaczerpnięte z Dzienniczka św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego”. Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia dziś, o godz. 15.00. w kościele.
2. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w naszej diecezji rozpoczyna się Jerycho Rodzin.Dzisiaj, ogodz. 11.30 w Studziannie, ksiądz biskup Ordynariusz Marek Solarczyk odprawi uroczystą Mszę świętą i poświęci obrazy Matki Bożej Świętorodzinnej, które będą peregrynowały po diecezji. Wraz z obrazami będą peregrynowały relikwie świętej Joanny Beretty Molla, świętych Zelii i Ludwika Martin rodziców św. Teresy z Lisieux.
Jerycho Rodzin to nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencji małżeństw, rodzin, matek, ojców, babć, dziadków, dzieci, młodzieży. W naszej parafii obraz Matki Bożej Świętorodzinnej będzie 10 i 11 maja br.
 
3.W niedzielę18 kwietnia 2021 r. przeżywać będziemy. „Niedzielę Biblijną” oraz Piąte Narodowe Czytanie Pisma Świętego, którego lekturą będzie Ewangelia według św. Marka.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.