1.   Jesteśmy Kościołem w drodze, pielgrzymującym do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali        w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym, którego motywem przewodnim są słowa: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6,35), prośmy Pana Jezusa           o pomoc w umiłowaniu i zrozumieniu Pisma Świętego. Wygospodarujmy, w tym tygodniu, nieco więcej czasu, aby sięgać po Biblię.
2.   W piątek uroczystość św. Wojciecha, biskupa   i męczennika – głównego patrona Polski. Podziękujemy Bogu za dzieło ewangelizacji, nie tylko naszych rdzennych ziem, którego dokonał św. Wojciech. Główne uroczystości patronalne ku czci św. Wojciecha odbędą się w Gnieźnie. Ze względu na uroczystość, w tym dniu, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
3.   W dniu, 25 kwietnia przypada święto patronalne naszego Biskupa Diecezjalnego –Księdza Bpa Marka Solarczyka. Otoczmy naszego Pasterza życzliwą modlitwą.
4.   W następną niedzielę –Niedzielę Dobrego Pasterza –  rozpoczyna się Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie        i zakonne.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.