1.    Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna w Kościele Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W czasie nabożeństw i w indywidualnych modlitwach pamiętamy o kandydatach do kapłaństwa, przebywających w Seminariach Duchownych  i o młodzieży rozeznającej swoje powołanie, zwłaszcza z naszej Parafii.
2.    Dziś przypada święto patronalne naszego Biskupa Diecezjalnego –Księdza Bpa Marka Solarczyka. Otoczmy naszego Pasterza życzliwą modlitwą.
3.                  W sobotę  rozpoczyna się maj – miesiąc w którym modlimy się szczególnie gorąco do Matki Bożej. Nabożeństwa majowe w kościele od poniedziałku do soboty po Mszy św o 17.00 a w niedziele po Mszy św. o 11.30. Jest pięknym polskim zwyczajem śpiewanie Litanii loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach starajmy się go podtrzymywać i angażować dzieci i młodzież do tej modlitwy. Postarajmy się również o udekorowanie kapliczek i krzyży. Wiele z nich już zostało udekorowanych. Mam nadzieję , że w naszej parafii żadna figurka czy też krzyż przydrożny nie zostaną zapomniane. W pierwszą sobotę miesiąca zwracamy się na modlitwie wynagradzającej za grzechy  do Niepokalanego Serca Maryi..
4.    Papież Franciszek zadecydował, iż beatyfikacja Sług Bożych kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września w Warszawie.
5.    I Komunia św. w naszej Parafii, na prośbę rodziców, została przełożona na 27 czerwca 2021 r., bierzmowanie planowane jest na 21 czerwca 2021r.
6.    Po Mszy św., o godzinie 8.00 spotkanie z członkami Rady Parafialnej.
7.    Trwają prace remontowe na drodze przed kościołem, władze gminy zapewniają, że po ich zakończeniu zwiększy się ilość miejsc parkingowych i teren przed kościołem zyska na estetyce.
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w związku z kampanią społeczną „Stop pożarom traw” zwraca się z apelem i przypomnieniem, że celowe podpalenia traw stanowi 90 % wszystkich pożarów. Wcale nie poprawia to jakości gleby, a wręcz ją wyjaławia oraz i stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego (zwierząt i mikroorganizmów) jak i bezpieczeństwa ludzi, Wypalanie traw jest surowo zabronione i grozi nawet za to kara do 5 tyś zł. Kiedy strażacy są zadysponowani do takich akcji, w tym czasie mogą być potrzebni w sytuacjach gdzie potrzeba ratować życie ludzkie!–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.