1.    Wczoraj rozpoczął się maj – miesiąc, w którym modlimy się szczególnie gorąco do Matki Bożej. Nabożeństwa majowe w kościele od poniedziałku do soboty, po Mszy św. o 17.00, czyli ok. 17.30, a w niedzielę po Mszy św. o 11.30. Pięknym polskim zwyczajem jest śpiewanie Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach, starajmy się go podtrzymywać,a także angażować dzieci i młodzież do modlitwy.
2.    Dziś przypada święto flagi państwowej, postarajmy się je wywiesić przed naszymi domami.
3.    Jutro,3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Królowej Polski. Zapraszam na Msze św., które odprawiane będą o 8.00, 10.00, 11.30 i dodatkowa Msza św. o 16.00.Na zakończenie Mszy św. odnowimy Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego. Nabożeństwo majowe po Mszy św. o 11.30.
4.    We wtorek,4 maja w liturgii wspominamy św. Floriana – patrona strażaków. Pamietajmy w modlitwie o strażakach szczególnie z naszych jednostek, którzy z wielkim poświęceniem ratują nasz dobytek, zdrowie, a niejednokrotnie i życie.
5.    W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca:
·      w czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej,
·      w piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa i wynagradzać za grzechy nasze i całego świata, spowiedź od 16.00 do 17.00, Msza wotywna ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.17.00. Po Mszy św. adoracja eucharystyczna do 21.00. Zachęcam do indywidualnej modlitwy Przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie.
6.    W sobotę, 8 maja Uroczystość św. Stanisława BM – głównego patrona Polski. Przez jego wstawiennictwo polecajmy Bogu sprawy naszej Ojczyzny.
7.    Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wszystkich maturzystów, ich rodziców i nauczycieli zachęcamy do modlitwy o dary Ducha Świętego.
8.    Jak już zapowiadałem, 10 i 11 maja w naszej parafii przeżywać będziemy Jerycho Rodzin. Czuwając przed Najświętszym Sakramentem, za pośrednictwem Maryi Królowej Rodzin, modlić się będziemy m.in. o świętość i nierozerwalność małżeństw i rodzin, o dobre przygotowanie młodzieży i narzeczonych do sakramentu małżeństwa, o poszanowanie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, a także o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinach. Modlitwie towarzyszyć będzie kopia obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej oraz relikwie św. Joanny Beretty Molli (matki i lekarki, która poświęciła własne życie, aby dać życie córce). Program uroczystości znajduje się na tablicy ogłoszeń.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.