1.    Maj to miesiąc, w którym modlimy się szczególnie gorąco do Matki Bożej. Nabożeństwa majowe w kościele od poniedziałku do soboty, po Mszy św. o 17.00, czyli ok. 17.30, a w niedzielę, po Mszy św. o 11.30. Pięknym polskim zwyczajem jest śpiewanie Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach. Starajmy się go podtrzymywać, a także angażować dzieci i młodzież do tej modlitwy.
2.    Jutro, o 18.00 Mszą św. w intencji świętości rodzin, rozpocznie się w naszej parafii Jerycho Rodzin. Czuwając przed Najświętszym Sakramentem, za pośrednictwem Maryi Królowej Rodzin, będziemy się modlić o świętość i nierozerwalność małżeństw i rodzin, o dobre przygotowanie młodzieży i narzeczonych do sakramentu małżeństwa, o poszanowanie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, a także o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinach. Modlitwie towarzyszyć będzie kopia obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej oraz relikwie św. Joanny Beretty Molli (matki i lekarki, która poświęciła własne życie, aby dać życie córce). Program uroczystości znajduje się na tablicy ogłoszeń.
3.    W czwartek, 13 maja w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 40. rocznicę zamachu na Jana Pawła II.
4.    W piątek, 14 maja rozpoczniemy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego. O 16.00 spotkanie dzieci przygotowujących się do Rocznicy I Komunii Św.
5.    W niedzielę, 16 maja przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Po Mszy św., o 11.30 i nabożeństwie majowym (czyli ok.12.30), zapraszam na spotkanie rodziców młodzieży, przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.