1.   Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres naszych, ziemskich dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem jest wieczność w Królestwie Niebieskim.
2.   W minionym tygodniu przeżywaliśmy w naszej parafii Jerycho Rodzin. Mam nadzieję, że modlitewny szturm do nieba sprawi, że w naszych rodzinach będzie więcej miłości, radości i pokoju.
Dziękuję:
§  druhom strażakom za przywiezienie obrazu do parafii i asystę liturgiczną,
§  scholi, która śpiewem i modlitwą wypełniła czas adoracji,
§  osobom prowadzącym rozważania modlitewne,
§  p. organiście i p. kościelnemu,
§  mieszkańcom wszystkich wiosek, licznie przybyłym do kościoła, by przed wizerunkiem Świętej Rodziny wypraszać łaski dla swoich rodzin,
§  wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej pięknej uroczystości.
3.   Nabożeństwo majowe w dni powszednie, po Mszy św., a w niedzielę, po sumie.
4.   Dziś, po nabożeństwie majowym, spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania.
5.   W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przygotowujemy się do niej, odmawiając nowennę. Tego dnia, także dzieci z klasy IV, przeżyją Rocznicę I Komunii Świętej. Spowiedź przed Rocznicą, w tym tygodniu, codziennie, pół godziny przed Mszą świętą.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.