1.   Dzisiaj w Kościele radujemy się Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się wspólnie o światło i moc Ducha Świętego dla nas wszystkich, niech nas uzdalnia do mężnego wyznawania wiary. Także dzisiaj dzieci klasy IV przeżywają rocznicę I Komunii Świętej.
2.   Jutro – drugi dzień Zielonych Świątek – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Maryja trwała jednomyślnie na modlitwie z Apostołami, na których zstąpił Duch Święty. Msza św. o godz. 10.00 i 17.00.
3.   Trwa maj, miesiąc poświęcony Matce Najświętszej. Nabożeństwo majowe z Litanią loretańską i rozważaniem w dni powszednie, po Mszy św. wieczornej, a w niedziele, po sumie.
4.   W środę Dzień Matki. Matce Najświętszej, w czasie nabożeństwa majowego, polecać będziemy wszystkie Matki. Pamiętajmy o życzeniach dla naszych Mam.
5.   W 2012 r. Episkopat Polski wprowadził do kalendarza liturgicznego nowe święto, które będziemy obchodzić w czwartek – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Przypada ono corocznie, w czwartek, po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, w tym dniu szczególnie, za nowo wyświęconych diakonów i kapłanów.
6.   W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – kończy się okres spowiedzi i Komunii wielkanocnej, do której zobowiązują nas przykazania kościelne. W naszym kościele spowiedź codziennie, pół godziny przed Mszą św.
7.   Zbliża się uroczystość Bożego Ciała i procesja eucharystyczna. Trasa procesji planowana jest tak, jak w latach poprzednich. Już dziś proszę o zaangażowanie się w przygotowanie ołtarzy na procesję.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.