1.   Wychwalamy dzisiaj Boga w Trójcy Jedynego. Boga, który jest Ojcem, Syna, który jest Zbawicielem i Ducha Świętego, który nas uświęca.
2.   Nabożeństwo majowe w poniedziałek, po Mszy św. o 17.00. O 18.00 próba przed bierzmowaniem. Proszę, aby młodzież przyniosła na próbę „Książeczkę kandydata do bierzmowania”.
3.   We wtorek rozpoczyna się czerwiec, miesiąc w którym oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, modląc się słowami Litanii do Serca Jezusowego. W kościele nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana Jezusa po Mszy św. o 17.00. Zachęcam do praktykowania tej modlitwy w naszych domach.
4.   W najbliższy czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusowej. To dzień wdzięczności za obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, wśród nas. Niech będzie on okazją do dawania świadectwa naszej wiary przez udział we Mszy św., procesji, przyjęcie Komunii św. i udekorowanie naszych domów. Msze św. o 8.00, 10.00 i 16.00. Po Mszy św. o 10.00 wyruszy procesja do 4 ołtarzy. Trasa procesji będzie taka sama jak w roku ubiegłym, ołtarze będą w tych samych miejscach. Bardzo proszę o zaangażowanie się w przygotowanie ołtarzy, każda pomoc, nawet drobny gest są miłe Jezusowi. Proszę druhów strażaków o pomoc w zorganizowaniu procesji. Zapraszam do udziału w procesji dzieci szkolne i przedszkolne, dzieci z klasy IV – w strojach komunijnych. W czasie procesji dziewczynki będą sypać kwiatki – próba sypania kwiatków we wtorek o 16.00. Przez całą oktawę, po Mszy św. o 17.00, a w niedzielę po Mszy św. o 11.30 będzie procesja wokół kościoła. Zachęcam do udziału w niej dorosłych i dzieci. Biorąc udział w procesji, pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej odległości.
5.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W Boże Ciało dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę, wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00. Następnie Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, procesja z racji Oktawy i adoracja eucharystyczna do 21.00. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.