Ogłoszenia parafialne – XIII Niedziela Zwykła 27 czerwca 2021 roku

1.    Kończy się czerwiec – miesiąc szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Modląc się słowami Litanii do Serca Jezusowego, wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze.
2.    W miniony poniedziałek grupa młodzieży z naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania. Bardzo dziękuję rodzicom i kandydatom do bierzmowania za przygotowanie kościoła i jego otoczenia na tę uroczystość. Dziękuję również za ofiarę – 600 zł -złożoną na potrzeby kościoła.
3.    Dziś, na Mszy św. o 11.30 dzieci klasy III po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa do swoich serc. Módlmy się wspólnie w intencji tych dzieci i ich rodzin, prosząc by częste przyjmowanie Komunii świętej umacniało ich wiarę.
4.    We wtorek, 29 czerwca uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze święte w naszym kościele o 10.00 i 17.00.Tego dnia w sposób szczególny pamiętajmy o Piotrze naszych czasów, papieżu Franciszku. Ofiara, zbierana w tym dniu, tradycyjnie zostanie przekazana na działalność Stolicy Apostolskiej.
5.    W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę, wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00. Następnie Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja eucharystyczna do 21.00. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 
6.    Przypominam, że Biskup Marek Solarczyk – pasterz naszej diecezji – odwołał dyspensę od uczestnictwa we Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych. Od niedzieli, 20 czerwca br. mamy wszyscy obowiązek uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.
Wszystkim, naszym Parafianom oraz Sympatykom, na rozpoczynający się czas wakacji, życzę dobrego i bezpiecznego wypoczynku oraz Bożego błogosławieństwa. Niech ten czas obfituje w spotkania dobrych i pogodnych ludzi.
 
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XII Niedziela zwykła 20 czerwca 2021 roku

1.   Jutro na Mszy św. o godzinie 17.00  ks. bp Piotr Turzyński udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Prośmy, by Duch Święty, którego otrzyma młodzież, pomógł jej w  mężnym wyznawaniu  wiary.
 W przyszłą niedzielę, na Mszy św. o 11.30 pierwsza Komunia Święta dzieci klasy trzeciej.  Proszę, aby osoby, które przychodzą na sumę, w tym dniu wybrały inną godzinę Mszy św. Przypominam, że od lipca nie będzie dodatkowej Mszy św. o 16.00.
Wczoraj rodzice, dzieci i młodzież przygotowały naszą świątynię i jej otoczenie na nadchodzące uroczystości: bierzmowania i I Komunii Świętej. Bardzo dziękuję za pracę i poświęcony czas.
 
2.   W środę obchodzimy Dzień Ojca. Na Mszy Św. o 17.00 w szczególny sposób będziemy się modlić w intencji wszystkich ojców naszej parafii, by wzorem św. Józefa odważnie podejmowali wyzwania wynikające z ich powołania. A tych, których Pan powołał do siebie, aby obdarzył swoim królestwem.
3.   W czwartek, 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który wzywał do nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Wskazał Jezusa jako Baranka Bożego.
4.   W piątek zakończenie roku szkolnego. W związku z tym, w czwartek o 18.00, w naszym kościele Msza św., która będzie  dziękczynieniem  za wszelkie dary, których Bóg udzielił nam w tym trudnym roku, za pracę wychowawczą nauczycieli i katechetów, za naukę wirtualną dzieci i młodzieży, uwieńczoną dobrymi wynikami. Spowiedź na zakończenie roku szkolnego od poniedziałku do środy, pół godziny przed Mszą św.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XI Niedziela Zwykła 13 czerwca 2021 roku

DEKRET
W związku ze zmniejszonym stanem epidemii oraz znoszonymi restrykcjami sanitarnymi, z dniem 20 czerwca 2021 r. cofam dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Św., udzieloną w dniu 15 stycznia br.                                                                                            
  + Marek Solarczyk Biskup Radomski
 
1.   W czerwcu poprzez odmawianie litanii, po Mszy św. o 17.00, zawierzamy się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
2.   Serdeczne podziękowania za udział w oktawie Bożego Ciała dla: dziewcząt sypiących kwiatki,  p. katechetki, która je prowadziła, p. organisty i  ministrantów.
3.   W najbliższym czasie, w naszej parafii dwa ważne wydarzenia: 21 czerwca 2021 grupa młodzieży przyjmie sakrament bierzmowania, a 27 czerwca dzieci klasy III po raz pierwszy w pełni będą uczestniczyć we Mszy świętej. Próba przed bierzmowaniem w poniedziałek i piątek o 18.00. Spowiedź w piątek o 18.30. Próba przed I Komunią świętą we wtorek i środę o 18.00. W sobotę o 9.00 zapraszam rodziców dzieci komunijnych, kandydatów do bierzmowania z rodzicami do porządkowania terenu wokół kościoła.
4.   Zakład Gospodarki komunalnej wprowadził dodatkową opłatę za śmieci wywożone z cmentarza. Bardzo proszę nie wrzucać odpadów organicznych do pojemników. Apeluję też o ograniczenie produkcji śmieci plastikowych na cmentarzu. Jeszcze dwa lata temu miesięcznie zapełniane były trzy pojemniki teraz już sześć!!!
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.