DEKRET
W związku ze zmniejszonym stanem epidemii oraz znoszonymi restrykcjami sanitarnymi, z dniem 20 czerwca 2021 r. cofam dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Św., udzieloną w dniu 15 stycznia br.                                                                                            
  + Marek Solarczyk Biskup Radomski
 
1.   W czerwcu poprzez odmawianie litanii, po Mszy św. o 17.00, zawierzamy się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
2.   Serdeczne podziękowania za udział w oktawie Bożego Ciała dla: dziewcząt sypiących kwiatki,  p. katechetki, która je prowadziła, p. organisty i  ministrantów.
3.   W najbliższym czasie, w naszej parafii dwa ważne wydarzenia: 21 czerwca 2021 grupa młodzieży przyjmie sakrament bierzmowania, a 27 czerwca dzieci klasy III po raz pierwszy w pełni będą uczestniczyć we Mszy świętej. Próba przed bierzmowaniem w poniedziałek i piątek o 18.00. Spowiedź w piątek o 18.30. Próba przed I Komunią świętą we wtorek i środę o 18.00. W sobotę o 9.00 zapraszam rodziców dzieci komunijnych, kandydatów do bierzmowania z rodzicami do porządkowania terenu wokół kościoła.
4.   Zakład Gospodarki komunalnej wprowadził dodatkową opłatę za śmieci wywożone z cmentarza. Bardzo proszę nie wrzucać odpadów organicznych do pojemników. Apeluję też o ograniczenie produkcji śmieci plastikowych na cmentarzu. Jeszcze dwa lata temu miesięcznie zapełniane były trzy pojemniki teraz już sześć!!!
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.