1.   Jutro na Mszy św. o godzinie 17.00  ks. bp Piotr Turzyński udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Prośmy, by Duch Święty, którego otrzyma młodzież, pomógł jej w  mężnym wyznawaniu  wiary.
 W przyszłą niedzielę, na Mszy św. o 11.30 pierwsza Komunia Święta dzieci klasy trzeciej.  Proszę, aby osoby, które przychodzą na sumę, w tym dniu wybrały inną godzinę Mszy św. Przypominam, że od lipca nie będzie dodatkowej Mszy św. o 16.00.
Wczoraj rodzice, dzieci i młodzież przygotowały naszą świątynię i jej otoczenie na nadchodzące uroczystości: bierzmowania i I Komunii Świętej. Bardzo dziękuję za pracę i poświęcony czas.
 
2.   W środę obchodzimy Dzień Ojca. Na Mszy Św. o 17.00 w szczególny sposób będziemy się modlić w intencji wszystkich ojców naszej parafii, by wzorem św. Józefa odważnie podejmowali wyzwania wynikające z ich powołania. A tych, których Pan powołał do siebie, aby obdarzył swoim królestwem.
3.   W czwartek, 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który wzywał do nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Wskazał Jezusa jako Baranka Bożego.
4.   W piątek zakończenie roku szkolnego. W związku z tym, w czwartek o 18.00, w naszym kościele Msza św., która będzie  dziękczynieniem  za wszelkie dary, których Bóg udzielił nam w tym trudnym roku, za pracę wychowawczą nauczycieli i katechetów, za naukę wirtualną dzieci i młodzieży, uwieńczoną dobrymi wynikami. Spowiedź na zakończenie roku szkolnego od poniedziałku do środy, pół godziny przed Mszą św.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.