1.    Kończy się czerwiec – miesiąc szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Modląc się słowami Litanii do Serca Jezusowego, wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze.
2.    W miniony poniedziałek grupa młodzieży z naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania. Bardzo dziękuję rodzicom i kandydatom do bierzmowania za przygotowanie kościoła i jego otoczenia na tę uroczystość. Dziękuję również za ofiarę – 600 zł -złożoną na potrzeby kościoła.
3.    Dziś, na Mszy św. o 11.30 dzieci klasy III po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa do swoich serc. Módlmy się wspólnie w intencji tych dzieci i ich rodzin, prosząc by częste przyjmowanie Komunii świętej umacniało ich wiarę.
4.    We wtorek, 29 czerwca uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze święte w naszym kościele o 10.00 i 17.00.Tego dnia w sposób szczególny pamiętajmy o Piotrze naszych czasów, papieżu Franciszku. Ofiara, zbierana w tym dniu, tradycyjnie zostanie przekazana na działalność Stolicy Apostolskiej.
5.    W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę, wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00. Następnie Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja eucharystyczna do 21.00. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 
6.    Przypominam, że Biskup Marek Solarczyk – pasterz naszej diecezji – odwołał dyspensę od uczestnictwa we Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych. Od niedzieli, 20 czerwca br. mamy wszyscy obowiązek uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.
Wszystkim, naszym Parafianom oraz Sympatykom, na rozpoczynający się czas wakacji, życzę dobrego i bezpiecznego wypoczynku oraz Bożego błogosławieństwa. Niech ten czas obfituje w spotkania dobrych i pogodnych ludzi.
 
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.