Ogłoszenia parafialne – XVII Niedziela Zwykła 25 lipca 2021 roku

1.   Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary i nawróceniu. Służy temu każda Eucharystia – najcenniejszy dar realnego spotkania z Panem Jezusem. Postarajmy się, aby czas wypoczynku wakacyjnego był czasem ciągłego przybiżania się do Chrystusa. Wierzyć w Niego – to być światłem dla współczesnego świata.
2.   Po każdej Mszy św. nastąpi poświęcenie pojazdów oraz błogosławieństwo kierowców. Rozpoczynający się dzisiajXXII Ogólnopolski Tydzien św. Krzysztofa, obchodzony jest w tym roku pod hasłem: „W drogę do Źródła Życia”. Towarzyszy mu organizowana przez MIVA Polska akcja św. Krzysztofa– 1 grosz za bezpiecznie przejechany km. Zbierane przy tej okazji ofiary będą przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy. Jest to także okazja do modlitwy za kierowców i podróżujących. Pamiętajmy jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku zachowania rozsądku na drodze.
3.   W poniedziałekwspomnienie św. Joachima i Anny – Rodziców NMP –odpust w Radoszycach.
4.   W przyszłą niedzielę rozpoczyna się sierpień – wspominamy w tym miesiącu ważne wydarzenia historyczne – Powstanie Warszawskie, Cud nad Wisłą, podpisanie Porozumień Sierpniowych. Wiele osób wyrusza na szlak pielgrzymkowy, by przeżyć rekolekcje w drodze, jakimi jest piesza pielgrzymka na Jasna Górę.
Episkopat polski apeluje, aby w miesiącu sierpniu podjąć dobrowolną abstynencję od napojów alkoholowych. Serdecznie zachęcamy do powstrzymania się od picia wódki, piwa czy wina. Niech stanie się to dobrowolnym, duchowym darem dla dzieci cierpiących z powodu alkoholizmu swoich rodziców.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XV Niedziela Zwykła 11 lipca 2021 roku

1.   Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. To czas dający każdemu z nas wiele możliwości na bycie świadkiem Chrystusa. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary i nawróceniu. Służy temu każda Eucharystia – najcenniejszy dar realnego spotkania z Panem Jezusem. Postarajmy się, aby czas wypoczynku wakacyjnego był czasem ciągłego przybiżania się do Chrystusa. Wierzyć w Niego – to być światłem dla współczesnego świata.
2.   W naszej historii są różne, często bardzo bolesne, karty. Przeżywamy dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto państwowe poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. Módlmy się za tych, którzy ponieśli śmierć oraz o to, żeby już nigdy nie doszło do podobnych zbrodni.
3.   W poniedziałek, 12 lipca wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu (974-1009), biskupa i męczennika.
4.   – We wtorek, 13 lipca wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada (†ok. 1030) i Benedykta (†ok. 1033), wiedli pustelnicze życie na terenie Węgier.
5.   – W czwartek, 15 lipca wspomnienie św. Bonawentury (ok. 1217-1274), biskupa i doktora Kościoła.
6.   – W piątek, 16 lipca wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, nazywanej Matką Bożą Szkaplerzną.
7.   W niedzielę, 25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. Poświęcenie pojazdów po Mszy św. o godz. 8.00, 10.00 i 11.30. –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XIV Niedziela Zwykła 04 lipca 2021 roku

1.   Dziś pierwsza niedziela lipca. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.
2.   Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach… Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.
3.   We wtorek, 6 lipca liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, a w czwartek, 8 lipca świętego Jana z Dukli, bernardyna, gorliwego duszpasterza w Krakowie, Poznaniu i Lwowie.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.