1.   Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. To czas dający każdemu z nas wiele możliwości na bycie świadkiem Chrystusa. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary i nawróceniu. Służy temu każda Eucharystia – najcenniejszy dar realnego spotkania z Panem Jezusem. Postarajmy się, aby czas wypoczynku wakacyjnego był czasem ciągłego przybiżania się do Chrystusa. Wierzyć w Niego – to być światłem dla współczesnego świata.
2.   W naszej historii są różne, często bardzo bolesne, karty. Przeżywamy dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto państwowe poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. Módlmy się za tych, którzy ponieśli śmierć oraz o to, żeby już nigdy nie doszło do podobnych zbrodni.
3.   W poniedziałek, 12 lipca wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu (974-1009), biskupa i męczennika.
4.   – We wtorek, 13 lipca wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada (†ok. 1030) i Benedykta (†ok. 1033), wiedli pustelnicze życie na terenie Węgier.
5.   – W czwartek, 15 lipca wspomnienie św. Bonawentury (ok. 1217-1274), biskupa i doktora Kościoła.
6.   – W piątek, 16 lipca wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, nazywanej Matką Bożą Szkaplerzną.
7.   W niedzielę, 25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. Poświęcenie pojazdów po Mszy św. o godz. 8.00, 10.00 i 11.30. –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.