1.   Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary i nawróceniu. Służy temu każda Eucharystia – najcenniejszy dar realnego spotkania z Panem Jezusem. Postarajmy się, aby czas wypoczynku wakacyjnego był czasem ciągłego przybiżania się do Chrystusa. Wierzyć w Niego – to być światłem dla współczesnego świata.
2.   Po każdej Mszy św. nastąpi poświęcenie pojazdów oraz błogosławieństwo kierowców. Rozpoczynający się dzisiajXXII Ogólnopolski Tydzien św. Krzysztofa, obchodzony jest w tym roku pod hasłem: „W drogę do Źródła Życia”. Towarzyszy mu organizowana przez MIVA Polska akcja św. Krzysztofa– 1 grosz za bezpiecznie przejechany km. Zbierane przy tej okazji ofiary będą przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy. Jest to także okazja do modlitwy za kierowców i podróżujących. Pamiętajmy jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku zachowania rozsądku na drodze.
3.   W poniedziałekwspomnienie św. Joachima i Anny – Rodziców NMP –odpust w Radoszycach.
4.   W przyszłą niedzielę rozpoczyna się sierpień – wspominamy w tym miesiącu ważne wydarzenia historyczne – Powstanie Warszawskie, Cud nad Wisłą, podpisanie Porozumień Sierpniowych. Wiele osób wyrusza na szlak pielgrzymkowy, by przeżyć rekolekcje w drodze, jakimi jest piesza pielgrzymka na Jasna Górę.
Episkopat polski apeluje, aby w miesiącu sierpniu podjąć dobrowolną abstynencję od napojów alkoholowych. Serdecznie zachęcamy do powstrzymania się od picia wódki, piwa czy wina. Niech stanie się to dobrowolnym, duchowym darem dla dzieci cierpiących z powodu alkoholizmu swoich rodziców.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.