Ogłoszenia duszpasterskie –29.08.2021 – XXII niedziela B

Moi Drodzy!
W ostatnich dniach wakacji serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym w czasie letnich miesięcy dokonało się wiele dzieł rekolekcyjnych i duszpasterskich w diecezji radomskiej oraz umożliwiających wypoczynek dzieci i młodzieży.
Bardzo znaczącym dziełem naszego radomskiego Kościoła było tegoroczne pielgrzymowanie na Jasną Górę. Dziękuję kilku tysiącom wiernych, których podążanie do Matki Bożej Jasnogórskiej było świadectwem ufnej wiary i źródłem Bożej opieki w ich osobistych intencjach oraz duchowym darem dla całej wspólnoty diecezjalnej. Dzieło to nie byłoby możliwe bez zaangażowania licznych wiernych i znaczącej grupy kapłanów. Dziękuję Wam z całego serca za wasze oddanie i poświęcenie dla innych.
Niemożliwa do ocenienia jest wytrwała kontynuacja w wakacyjnym czasie dzieła Jerycha Rodzin w naszej diecezji. Dziękuję za wielkie zaangażowanie wiernych i duszpasterzy w owocne przeżycie tego czasu modlitwy, umocnienia rodzin i odnowy wiary.
U progu nowego roku szkolnego życzę uczniom spokojnego i owocnego czasu nauki, a rodziców i nauczycieli powierzam opiece Matki Bożej i przyzywam mocy Bożego błogosławieństwa.
Za dwa tygodnie będziemy przeżywać beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. Módlmy się o obfite owoce tego ważnego wydarzenia i zapraszam na diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego w dniu 25 września 2021, w katedrze radomskiej o godz. 11.00.
Wasz biskup Marek
1.   To już ostatnia wakacyjna niedziela. Cieszmy się z pozostałych jeszcze wolnych dni i ze sprzyjającej pogody. Wykorzystajmy je, aby nabrać sił do codziennych obowiązków w nowym roku szkolnym i katechetycznym. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie Słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która jest osobistym spotkaniem z Panem.
2.   Od 6 sierpnia do 8 września trwają rekolekcje internetowe przed Beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Zachęcam do odwiedzenia strony: www.beatyfikacja33.pl.
3.   We wtorek, 31 sierpnia będziemy obchodzić 41. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które zakończyły strajki i rozpoczęły proces przebudowy naszego państwa. Żyliśmy ideałami solidarności, prawdy, wolności. Dziś warto zadać sobie pytanie: co w naszych sercach zostało z etosu Solidarności tamtych lat?
4.   W środę będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwie szczególnie o tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny na wszystkich frontach. Otoczmy modlitwą także tych, którzy po jej zakończeniu walczyli o suwerenność i niepodległość Polski, i złożyli ofiarę swojego życia jako więźniowie polityczni, a których próbowano wymazać z historii.
5.   1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Dzieciom i młodzieży życzymy wiele zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu dojrzałych postaw, a czcigodnym nauczycielom, katechetom i wychowawcom dużo siły i mocy Ducha Świętego, potrzebnego w procesie kształtowania dzieci i młodzieży. Msza Święta, ze szczególną prośbą o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym, asystencję Ducha Świętego na czas edukacji i wszelkie potrzebne łaski dla wychowawców, nauczycieli i rodziców, w naszym kościele o godz. 9.30. Uczestnicząc we Mszy świetej w kościele zakładamy maseczki.
6.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę, wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00. Następnie Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja eucharystyczna do 21.00. Rozpoczynający się rok szkolny jest dobrą okazją dla dzieci, by przeżyły 9 pierwszych piątków. Dziewięć kolejnych miesięcy, kiedy dbać będą o to, by w pierwszy piątek móc przyjąć Jezusa w Eucharystii, a tym samym utworzyć zbawienny “nawyk” świadomego dbania o życie sakramentalne. Troskę o bliskość z Jezusem obecnym w sakramentach, która będzie im towarzyszyć aż po dzień ostatecznych narodzin do życia wiecznego. Nie chodzi o magiczne“zaliczenie” czegokolwiek, ale o wypracowanie w sobie i naszych dzieciach pewnej postawy na całe życie. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 
7. W sobotę 04 IX zapraszam dzieci i młodzież na rajd rowerowy. Jeśli nie będzie padał deszcz pojedziemy na Starzyk przez las droga bezpieczna dystans nieduży nawet mali rowerzyści sobie poradzą. Zbiórka przed kościołem o 9.30. Należy zabrać odzież chroniącą od deszczu i coś do picia. Dzieci do lat 10  musza mieć dorosłego opiekuna.
 
7.                 W niedzielę, 5 września, w rocznicę bitwy stoczonej na naszym terenie przez wojsko polskie z Niemcami, o11.30 przy obelisku upamiętniającym to wydarzenie, zostanie odprawiona Msza św. w intencji poległych w obronie naszej Ojczyzny.
8.                 Bardzo dziękuję Paniom z Dęby, Dęby Kolonii i Rudy Malenieckiej za piękne przygotowanie naszej świątyni na dzień Pański. Bóg zapłać!–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XXI Niedziela Zwykła 22 sierpnia 2021 roku

1.   Pytanie z dzisiejszej Ewangeli: Czy i wy chcecie odejść?Jezus, w chwilach próby, zadajeje także nam. Jego nauka jest trudna i wymagająca. Czy my ufamy Jezusowi? Czy wierzymy? Wielu współczesnych ludzi woli się nie angażować w to, co jest trudne, by żyć wygodnie i pozostaje obojętnymi. Tymczasem Jezus domaga się konkretnej odpowiedzi, decyzji opartej na wierze. Kocha nas i ufa nam, dał człowiekowi wolną wolę. Każdy sam decyduje, czy przyjmuje Jego Słowo i zostaje z Nim, czy odchodzi. Pamiętajmy jednak, że tylko Jezus Chrystus ma Słowa życia wiecznego.
2.   W czwartek, 26 sierpnia uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, zapraszam na Msze św. o 10.00 i 17.00, w czasie których będziemy dziękować Matce Bożej za obecność wśród nas, w Obrazie Jasnogórskim i prosić o opiekę nad naszą Ojczyzną, Kościołem i naszymi rodzinami.
3.   W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy doroczne święto plonów – gminne dożynki. Podczas Mszy św. o 11.30 podziękujemy Dobremu Bogu za tegoroczne zbiory, za chleb na naszych stołach. Serdecznie zapraszam do udziału w tej Mszy św. Zachęcam również mieszkańców wszystkich wiosek do wykonania wieńców dożynkowych.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XX Niedziela Zwykła 15 sierpnia 2021 roku

1.   Przez dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Kościół przypomina nam, że powołaniem każdego człowieka jest zjednoczenie z Bogiem. Wspierani łaską Boga, dążymy do niego poprzez realizowanie swojego powołania w ziemskim życiu. Pomocą w osiągnieciu naszego ostatecznego celu – nieba są  sakramenty święte, których szczytem jest Eucharystia.
2.   Przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na zakończenie każdej Mszy Świętej obrzęd błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw i pierwocin zbóż.
3.   Dziś 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r. zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej ojczyzny i całej Europy. Za przyczyną Maryi Królowej Pokoju polecajmy Bogu sprawy naszej ojczyzny i naszego narodu.Po Mszy św. o 8.00 spotkanie Rady Parafialnej.
4.   Od 6 sierpnia do 8 września trwają rekolekcje internetowe przed Beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Zachęcam do odwiedzenia strony www. beatyfikacja33.pl.
5.   W tym tygodniu patronują nam:
·      We wtorek, 17 sierpnia – św. Jacek (1183-1257), prezbiter, dominikanin, czciciel Matki Bożej, ewangelizator naszych ziem.
·      W piątek, 20 sierpnia – św. Bernard (1090-1153), opat i doktor Kościoła, teolog, mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”.
·      W sobotę, 21 sierpnia – św. Pius X (1835-1914), papież, szerzył kult Eucharystii, wydał dekrety o wczesnej i częstej Komunii Świętej.
6.   W najbliższą sobotę, 21 sierpnia przechodzić będzie przez naszą parafię Praska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę.
Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a uzyskane z niej pieniądze przeznacza na budowanie szkół, studni i szpitali w krajach misyjnych. Jeżeli chcemy pozbyć się niepotrzebnego sprzętu elektrycznego, należy dostarczyć go na plac kościelny do 19 sierpnia 2021roku i złożyć za kościołem.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XIX Niedziela Zwykła 8 sierpnia 2021 roku

1.   Sierpień naznaczony jest licznymi pielgrzymkami do maryjnych sanktuariów. Na Jasnej Górze osiągają one swój punkt kulminacyjny w zbliżających się uroczystościach Wniebowzięcia NMP oraz Matki Bożej Częstochowskiej. Dziękuję z całego serca, w imieniu księży przewodników i pątników, za okazane pielgrzymom serce i gościnność.
2.   W sobotę, 14 sierpnia obchodzimy wspomnienie św. Maksymiliana Kolbe. Odpust w parafii Wilczkowice, w naszym dekanacie.
3.   W niedzielę, 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP i równocześnie rocznicę tzw. Cudu nad Wisłą. Mamy okazję dziękować Maryi za opiekę nad Polską i prosić o wstawiennictwo w sprawach Kościoła, Ojczyzny i naszych osobistych. Na Mszy św. o 8.00, 10.00 i 11.30 poświęcenie ziół i kwiatów.
4.   Zapraszam członków Rady Parafialnej na spotkanie w przyszlą niedzielę, po Mszy św. o godz. 8.00.
5.   Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a uzyskane z niej pieniądze przeznacza na budowanie szkół, studni i szpitali w krajach misyjnych. Jeżeli chcemy pozbyć się niepotrzebnego sprzętu elektrycznego, należy dostarczyć go na plac kościelny do 19 sierpnia 2021roku i złożyć za kościołem.
6.   W minionym tygodniu odszedł do wieczności p. Stanisław Kuca pełniący przez 19 lat funkcję kościelnego w naszej parafii. Był życzliwym, sumiennym i oddanym swoim obowiązkom człowiekiem. To wielka strata dla naszej wspólnoty parafialnej. Pragnę wyrazić słowa uzania i wdzięcznościdla Jego zaangażowania w pracę, w kościele, otwartość i dobre sece. Niech Bóg wynagrodzi Jego poświęcenie i trud.
Odszedłeś cicho i bez pożegnania, jak ten co nie chce swym odejściem smucić, jak ten co wierzy w chwili rozstania, że niebawem … wróci.”Pomódlmy się w intencji p. Stanisława:Wieczny odpoczynek…–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XVIII Niedziela Zwykła 1 sierpnia 2021 roku

1.   Dzisiaj rozpoczyna się sierpień – wspominamy w tym miesiącu ważne wydarzenia historyczne – Powstanie Warszawskie, Cud nad Wisłą, podpisanie Porozumień Sierpniowych. Wiele osób wyrusza na szlak pielgrzymkowy, by przeżyć rekolekcje w drodze, jakimi jest piesza pielgrzymka na Jasna Górę.
Episkopat polski apeluje, aby w miesiącu sierpniu podjąć dobrowolną abstynencję od napojów alkoholowych. Serdecznie zachęcamy do powstrzymania się od picia wódki, piwa czy wina. Niech stanie się to dobrowolnym, duchowym darem dla dzieci cierpiących z powodu alkoholizmu swoich rodziców.
2.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
§  W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.
§  W piątek przypada święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. w naszym kościele o 10.00 i 17.00. W tym dniu pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa i wynagradzać za grzechy nasze i całego świata, spowiedź od 16.00 do 17.00. Msza św.o godz.17.00, a następnie adoracja eucharystyczna do 21.00.
§  Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca, podczas Mszy św., o godz. 17.00.
3.   Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a uzyskane z tej zbiórki pieniądze przeznacza na budowanie szkół, studni i szpitali w krajach misyjnych. Jeżeli chcemy pozbyć się niepotrzebnego sprzętu elektrycznego, należy dostarczyć go na plac kościelny do 19 sierpnia 2021roku i złożyć za kościołem.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.